Fati - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Fati Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ftḥ kökünden gelen fātiḥ فاتح z "açan, fetheden" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fetih maddesine bakınız.
Arapça ftḥ kökünden gelen fātiḥat فاتحة z "1. açan şey, başlangıç, 2. Kuran'ın ilk suresi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fetih maddesine bakınız.
Arapça faġfūr فغفور z "Çin hükümdarı, Çin ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) baġpuhr "tanrının oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bhágaputra भगपुत्र z "tanrının oğlu, Çin hükümdarlarının sıfatı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. bey, hükümdar, tanrı" ve Sanskritçe putrá "oğul" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.
Arapça ftḥ kökünden gelen fātiḥ فاتح z "açan, fetheden" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fetih maddesine bakınız.
Arapça ftḥ kökünden gelen fātiḥat فاتحة z "1. açan şey, başlangıç, 2. Kuran'ın ilk suresi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fetih maddesine bakınız.
Arapça ftl kökünden gelen fatīl فتيل z "burma suretiyle yapılan ip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatl فتل z "burma, ip örme" sözcüğünün sıfatıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice pātīl פתיל z "örme ip" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça patālu "kıvırma, ip örme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥyy kökünden gelen ḥāyy حاىّ z "yaşayan, canlı, Allahın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya "canlı idi, yaşadı" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için hayat1 maddesine bakınız.
Orta Yunanca kalafátizō καλαφάτιζω z "gemi tahtaları arasına paçavra sıkıştırarak ziftlemek (vi)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Arapça ḳlfṭ/clft kökünden gelen aynı anlama gelen ḳalafaṭ veya calfaṭa قلفط/جلفط z fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳəlāptā veya ḳəlaptā קלפתא/קלפתא z "kabuk, zarf, tahılın kepeği" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ḳəlāpā קלפא z "soymuk, meyve kabuğu, balık pulu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kılıf maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳayyūm قيّوم z "ebedi, kalıcı, Allahın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ka-ḏā كذا z "bu, şu (işaret sıfatı), böyle, şöyle (işaret zarfı)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ka ك z "gibi" ve Arapça ḏā ذا z "o" sözcüklerinin bileşiğidir.
Arapça rcm kökünden gelen racīm رجيم z "1. taşlanan, recmedilen, 2. lanetli (şeytanın sıfatı)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ragīm ራጊየመ z "lanetli (şeytanın sıfatı)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) #rgm "lanetlemek, mahkûm etmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için recm maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen raḥīm رحيم z "merhamet eden, Allahın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti, şefkat gösterdi" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için rahmet1 maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen raḥmān رحمان z "Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice raχmān רחמן z "'merhamet eden', Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #rχm רחמ z "sevme, acıma, merhamet etme, bağışlama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için rahmet1 maddesine bakınız.
Farsça yaktā يكتا z "1. tek, yegâne, tekil, 2. Allah" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ēyak-dāt "'tek-yaratılmış', Zerdüşt inancındaki tanrılardan birinin sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen aevo-dāta- sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için yek maddesine bakınız.
Farsça pādişāh پادشاه z "hükümdar, iktidar sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) pātaχşāh "a.a., Sasani hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça pāti-χşāyath- "a.a., Eski Fars hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Eski Farsça pāti- "bey, iktidar sahibi" (NOT: Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *poti- "güçlü, muktedir" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Farsça χşāyath- "kral" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için potansiyel, şah maddelerine bakınız.
Farsça şahinşāh شهنشاه z "krallar kralı, İran hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen χşāyathiyānam χşāyathiya- deyiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için şah maddesine bakınız.
Eski Türkçe bu "işaret sıfatı" sözcüğünden +rA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bu1 maddesine bakınız.
Fransızca archiduc "birinci dük, Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince archi- (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca arχós αρχός z "baş, önder, egemen" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve Latince dux "dük" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +arşi, dük maddelerine bakınız.
Fransızca type "1. kalıp, matbaa hurufatı, 2. 1. edebiyatta kişilik kalıbı, 2. ilgi veya dikkat çekici kişilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca týpos τύπος z "damga, kalıp" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tý(m)pō τύ(μ)πω z "vurmak, dövmek, davul çalmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tu(m)p- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)teu-1 "vurmak, kakmak" kökünden türetilmiştir.
Farsça cihāngīr جهان گير z "cihan fatihi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cihān جهان z "dünya" ve Farsça gīr گير z "tutan, alan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için cihan, +gir maddelerine bakınız.
Türkiye Türkçesinde χudavendgâr "Osmanlı hükümdarlarına verilen bir sıfat" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Farsça χudāvand-gār خداوندگار z "'hükümdar yapan', Sasani padişahlarının sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) χʷadāy "hükümdar" ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) avant "taht, yüksek makam" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hüda maddesine bakınız.
Fransızca lymphe "lenfatik sistemde dolaşan şeffaf vücut sıvısı, akkan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lympha "su, her çeşit sıvı" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca manchette "1. yen, 2. matbaacılıkta hurufatın dizildiği matris, gazete başlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca manche "yen" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince manica sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince manus "el" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için manüel maddesine bakınız.
Fransızca monétaire "parasal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince moneta "1. yol gösteren, akıl veren, tanrıça Iuno'nun sıfatı 2. Roma darphanesi, darphane" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince monere "yol göstermek, akıl vermek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için monitör maddesine bakınız.
Fransızca monseigneur "yüksek rütbeli kilise mensuplarına hitap şekli, piskopos" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mon "birinci tekil şahıs eril iyelik sıfatı, benim" ve Fransızca seigneur "bey, efendi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için senyör maddesine bakınız.
Fransızca mon chère "azizim, sevgilim" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca mon "birinci tekil şahıs iyelik sıfatı" ve Fransızca cher "değerli, sevilen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için monsenyör, şeri3 maddelerine bakınız.
Fransızca monsieur "beyefendi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mon "birinci tekil şahıs iyelik sıfatı" ve Fransızca sieur "bey, efendi, senyör" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince senior sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için monsenyör, senyör maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.