Fıi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Fıi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça fˁl kökünden gelen fiˁl فعل z "edim, eylem, iş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فعل z "yaptı, etti, işledi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #pˁl פעל z kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ˁallama علّم z "bildirdi" ve Arapça kallama كلّم z "konuştu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ilim, kelam maddelerine bakınız.
Arapça Amn kökünden gelen āmannā آمنّا z "inandık, güvendik (birinci çoğul şahıs)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça āmana آمن z "inandı, güvendi" fiilinin ifˁāl vezni (IV)idir. Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.
Arapça Amn kökünden gelen āmantu آمنت z "'inandım', İslami inanç formülünün ilk kelimesi, bu kelime ile başlayan formül " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āmana آمن z "inandı" fiilinin ifˁāl vezni (IV)idir. Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.
Arapça ˀaṣlan أصلا z "1. aslen, kök veya öz itibariyle, 2. (olumsuz fiille) hiç, katiyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Aṣl kökünden gelen ˀaṣl أصل z "soy, kök" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için asıl maddesine bakınız.
Arapça fˁl kökünden gelen afˁal افعل z "eylemler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fiˁl فعل z "eylem" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için fiil maddesine bakınız.
Arapça astaġfiru-llāhi أستغفرالله z "Allahtan merhamet dilerim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġfr kökünden gelen istaġfara إستغفر z "merhamet diledi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mağfiret, Allah maddelerine bakınız.
Arapça fˁl kökünden gelen faˁˁāl فعّال z "çok etkin, eylemli" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fiil maddesine bakınız.
Arapça fˁl kökünden gelen fāˁil فاعل z "yapan, eden" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fiil maddesine bakınız.
Arapça lbs kökünden gelen iltibās إلتباس z "anlamı belirsiz veya karışık olma, bulanıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iltabasa "karmakarış oldu, belirsizleşti, bulandı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Bu sözcük Arapça labasa "karıştırdı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII)idir. Daha fazla bilgi için libas maddesine bakınız.
Arapça fˁl kökünden gelen infiˁāl إنفعال z "etkilenme, felsefede ruhun her türlü dış etkenden etkilenme hali, (Yunanca páthos karşılığı)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fiˁl فعل z "etme, eylem" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fiil maddesine bakınız.
Arapça ḥrf kökünden gelen inḥirāf إنحراف z "sapma, tahrif olunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrafa حرّف z "tahrif etti, bozdu" fiilinin infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için harf maddesine bakınız.
Arapça slm kökünden gelen islām إسلام z "1. (özellikle Tanrıya) teslim olma, boyun eğme, 2. bir din" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aslama "teslim oldu, barıştı" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için selam maddesine bakınız.
Arapça ṣdr kökünden gelen maṣdar مصدر z "bir şeyin çıktığı yer, kaynak, köken, model, fiil mastarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadr صدر z "çıkma, türeme, bir kaynaktan kaynama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için sudur maddesine bakınız.
Arapça fˁl kökünden gelen mafˁūl مفعول z "edilen, edilgen, pasif" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fiil maddesine bakınız.
Arapça sfr kökünden gelen musāfir مسافر z "sefer eden, yolcu, seyyah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāfara سافر z "yola gitti, seyahat etti" fiilinin mufā'alat vezni (III) failidir. Bu sözcük Arapça safar سفر z "uzun yürüyüş, yolculuk" sözcüğünün mufā'alat vezni (III)idir. Daha fazla bilgi için sefer maddesine bakınız.
Arapça ˁrb kökünden gelen muˁarrab معرّب z "Arapçalaştırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarraba "Arapçalaştırdı" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için arap maddesine bakınız.
Arapça ˁzz kökünden gelen muˁazzaz معزّز z "saygı duyulan, yüceltilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazzaza عزّز z "saygı gösterdi, yüceltti" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için izzet maddesine bakınız.
Arapça ḥrb kökünden gelen muḥārib محارب z "muharebe eden, savaşçı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāraba محاربة z "savaştı" fiilinin mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için harp1 maddesine bakınız.
Arapça ḥrf kökünden gelen muḥarraf محرّف z "tahrif edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrafa حرّف z "tahrif etti, bozdu" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için harf maddesine bakınız.
Arapça χṭr kökünden gelen muχṭir مخطر z "ihtar eden, uyaran" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça aχṭara إخطر z "uyardı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için hatır maddesine bakınız.
Arapça slṭ kökünden gelen musallaṭ مسلّط z "zorbalık eden, saldırgan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sallaṭa سل ّط z "zorbalık etti" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için sulta maddesine bakınız.
Arapça şmˁ kökünden gelen muşammaˁ مشمّع z "mumlanmış bez" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şammaˁa تشميع z "mumladı, balmumuna batırdı" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça şamˁ شمع z "balmumu" sözcüğünün tefˁîl vezni (II)idir. Daha fazla bilgi için şamdan maddesine bakınız.
Arapça ˁbr kökünden gelen muˁtabar معتبر z "itibar edilen, saygı gören" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aˁtabara إعتبر z "saydı, saygı gösterdi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için itibar maddesine bakınız.
Arapça byn kökünden gelen mubīn مبين z "hayır ve şerri ayırt eden, aşikâr" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abāna "iyiyi kötüden ayırdı, açık etti" fiilinin ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için beyan maddesine bakınız.
Arapça dbr kökünden gelen mudabbir مدبّر z "tedbir alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dabbara دبّر z "arkasını düşündü, planladı" fiilinin tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için dübür maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.