Ezar - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ezar Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χayzurān خيزران z "tropik ülkelerde yetişen ve yaprakları örme mobilya yapımında kullanılan bir cins kamış, rattan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χzīr חזירא z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça hazār هزار z "bin" (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen hazār sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hazaŋra- sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Arapça fann فنّ z "beceri, hüner, sanat" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fen maddesine bakınız.
Arapça zyr kökünden gelen mazār مزار z "ziyaret edilen yer, ziyaretgâh" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ziyārat زيارة z "ziyaret etme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için ziyaret maddesine bakınız.
Arapça nẓr kökünden gelen niẓārat نظارة z "1. seyretme, bakma, 2. bakım, gözetim, denetim" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nazar maddesine bakınız.
Arapça wzr kökünden gelen wizārat وزارة z "vezir olma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için vezir maddesine bakınız.
Fransızca césarienne "rahmi kesmek suretiyle yapılan doğum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince caesura "kesme, kırma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince caedere, caes- "kesmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +sid maddesine bakınız.
Arapça ḥẓr kökünden gelen ḥaẓīrat حظيرة z "çitle çevrili yer, mezarlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaẓr حظر z "çitle kapatma" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça ḳbr kökünden gelen ḳabr قبر z "1. gömme, 2. çukur, mezar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabara قبر z "gömdü" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳayṣār قيصار z "Rum hükümdarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen kaîsar καῖσαρ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caesar "imparatorluk sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük C. Julius Caesar "Romalı devlet adamı, Sezar (MÖ 100-44)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince caedere, caes- "kesmek, biçmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +sid maddesine bakınız.
Arapça ḳubūr قبور z "çukurlar, mezarlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳbr kökünden gelen ḳabr قبر z "çukur" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için kabir maddesine bakınız.
Arapça lḥd kökünden gelen laḥd لحد z "mezar, kabir, özellikle eski Roma tarzında nişleri olan mezar odası ve bu tarzda ölü gömme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳbr kökünden gelen maḳbar veya maḳbarat مقبر/مقبرة z "gömme yeri, mezar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabr قبر z "gömme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için kabir maddesine bakınız.
Arapça şhd kökünden gelen maşhad مشهد z "şehitlik, mezar" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için meşhet maddesine bakınız.
Arapça şhd kökünden gelen maşhad مشهد z "şehadet yeri, mezar" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şehit maddesine bakınız.
Arapça lḥd kökünden gelen mulḥīd ملحيد z "pagan, dinsiz, dinden çıkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ilḥād إلحاد z "dinden çıkma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Bu sözcük Arapça laḥd لحد z "eski Roma tarzında mezar veya ölü gömme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için lahit maddesine bakınız.
Arapça nẓr kökünden gelen nāẓir ناظر z "bakan, nezaret eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓar نظر z "bakma" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için nazar maddesine bakınız.
Arapça nbş kökünden gelen nabbāş نبّاش z "toprak kazıcı, mezar soyucu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaşa نبش z "toprağı kazdı, mezar soydu" fiilinin meslek adıdır.
Necef "Kûfe yakınında Hz. Ali'nin mezarının bulunduğu tepe" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Arapça nacaf نجف z "kum tepesi, höyük" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca dolmen "megalitik mezar anıtı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Théophile Corret de la Tour d'Auvergne, Fr. asker ve arkeolog (1743-1800).) Fransızca sözcük Bret taol "masa" ve Bret men "taş" sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca épigraphie "yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epigraphē επιγραφη z "son-yazı, mezar yazıtı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +grafi maddesine bakınız.
Fransızca épigramme "1. mezar veya anıt yazıtı, 2. kısa ve özlü söz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epígramma ἐπίγραµµα z "yazıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca epigráphō ἐπιγράϕω z "üzerine-yazmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca gráphō γράϕω z "yazmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gram, gram maddelerine bakınız.
Fransızca mausolée "anıt mezar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mausōléion μαυσωλέιον z "eski dünyanın Yedi Harikasından biri sayılan Halikarnassos'taki Mausolos anıt mezarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Mausōlos "Karya hükümdarı (ö. MÖ 353)" özel adından +ion sonekiyle türetilmiştir.
Yeni Yunanca episkópos επισκόπος z "başrahip, bir kilise çevresinden sorumlu din adamı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca skopéō σκοπέω z "bakmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca episkópos επισκόπος z "1. gözeten, nezaret eden, 2. bakmak" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca episkopéō επισκοπέω z "başında durarak gözetmek, nezaret etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +skop maddesine bakınız.
Yeni Yunanca túmba τούμβα z "kümbet, mezar, kabir (dial.)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen týmbos τύμβος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tu-mbh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teuə-2 "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tümör maddesine bakınız.
Fransızca buste "insan gövdesinin üst kısmını temsil eden heykel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen busto sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince bustum "1. ölü yakılan yer, mezar, 2. ölen kişinin küllerinin konulduğu insan başı şeklinde vazo" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca catacombes "yeraltı mahzeni, mağara kilisesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince catacumba "5. yy'dan itibaren Roma yakınında Aziz Sebastian'a atfedilen yeraltı mezarının adı; her türlü yeraltı mezarı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tumba "mezar" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde mezar, mezarlık anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gör kelimesi (hastalık) tahıl hastalığı anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.