Eytan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Eytan Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça şyṭ kökünden gelen aynı anlama gelen şayṭān شيطان z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice şāṭān שטן z "düşman, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #şṭn שטנ z "düşman olma, savaşma" kökünden türetilmiştir.
Arapça iblīs إبليس z "şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca diábolos διάβολος z "iftiracı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diabállō διαβάλλω z "iftira etmek, yanıltmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
Arapça mrd kökünden gelen marad مرد z "inatçı, asi, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça murūd مرود z "inat etme" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça rcm kökünden gelen racīm رجيم z "1. taşlanan, recmedilen, 2. lanetli (şeytanın sıfatı)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ragīm ራጊየመ z "lanetli (şeytanın sıfatı)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) #rgm "lanetlemek, mahkûm etmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için recm maddesine bakınız.
Arapça şyṭ kökünden gelen aynı anlama gelen şayṭān شيطان z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice şāṭān שטן z "düşman, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #şṭn שטנ z "düşman olma, savaşma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ṭāġūt طاغوت z "put, yalancı tanrı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ṭaˁot ጣዖት z "dinden sapma, hurafe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṭˁw kökünden gelen ṭaˁūt, ṭaˁūtā טָעוּת z "1. sapma, yoldan çıkma, 2. put, yalancı tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ṭāˁā טעה z "saptı, yanıldı" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için tuğyan maddesine bakınız.
Farsça dīv veya dēv ديو z "Fars mitolojisinde kötü ruhlu efsanevi yaratık, cin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen dēv sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen daiva- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde daēva- "Zerdüşt inancında kötülük tanrısı, şeytan, cin" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deiwos "tanrı" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dyeus "gün, güneş, güneş tanrısı" kökünden türetilmiştir.
İngilizce satanist "şeytancı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Satan "şeytan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen satan σαταν z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice aynı anlama gelen ṣāṭān צטן z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şeytan maddesine bakınız.
Fransızca scandale "utanacak bir halin ortaya çıkmasından doğan durum, rezalet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince scandalum "şeytanın kurduğu ahlaki tuzak, günah, ayıp" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca skándalon σκάνδαλον z "tuzak, fak" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skand- "basmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için iskele maddesine bakınız.
Fransızca obsession "1. kuşatma [esk.], 2. cinler veya şeytanlar tarafından kuşatılmış olma hali [esk.], 3. psikolojide saplantı, insan ruhunu sürekli meşgul eden fikir veya sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince obsidere, obsess- "kuşatmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce piranha "Amazon nehrinde yaşayan etçil balık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce aynı anlama gelen piranha sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen piranha sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde pirá "balık" ve G. Amerika dillerinden Tupi dilinde anha "şeytan" sözcüklerinin bileşiğidir.
Almanca nickel "metalik bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1754 Axel von Cronstedt, İsv. madenbilimci.) Almanca sözcük Almanca kupfernickel "yalancı bakır, bakıra benzeyen bir maden cevheri" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Almanca kupfer "bakır" ve Almanca nickel "şeytan" sözcüklerinin bileşiğidir.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.