Etkisi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Etkisi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥkm kökünden gelen taḥakkum تحكّم z "yargıçlık veya egemenlik yetkisine sahip olma, egemenlik taslama, keyfi yönetim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حكم z "yargılama, egemen olma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ṣrf kökünden gelen taṣarruf تصرّف z "harcama hak ve yetkisine sahip olma, malik olma, idare etme, işleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarf صرف z "harcama" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sarf maddesine bakınız.
Arapça wly kökünden gelen wālī والي z "bakan, gözeten, yöneten, gözkulak olan, egemenlik yetkisini kullanan, idare eden" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için velayet maddesine bakınız.
Farsça pādzahr پادزهر z "zehirin etkisinden koruyan madde" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *paiti-jathra "anti-zehir" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için zehir maddesine bakınız.
Fransızca antagoniste "rakip, karşıt, bir şeyin etkisini gireren karşıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca antagōnistēs ανταγωνιστής z "birine karşı yarışan, rakip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca agōnistēs αγωνιστής z "yarışmacı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca agōnízomai αγωνίζομαι z "yarışmak" fiilinden +ist sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca agōn αγών z "yarışma" sözcüğünden anti+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ag- "harekete geçirmek, sürmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca amortisseur "söndüren, tüketen, etkisini gideren, otomobilde sarsıntı emici tertibat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca amortir, amortiss- "öldürmek, tüketmek, itfa etmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca disqualifier "yetkisini kaldırmak, devre dışı bırakmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil İngilizce aynı anlama gelen disqualify fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce qualify "yetkilendirmek" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kalifiye maddesine bakınız.
Fransızca autorité "1. emir verme yetkisi, 2. amir, önder" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince auctoritas, t- "ağalık, şeflik" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince auctōr "1. (bitki veya hayvan) yetiştiren, besleyen, 2. aşiret reisi, ağa, şef, 3. eser sahibi" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince augere, auct- "büyümek, yetişmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *aug- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için vahşi maddesine bakınız.
Fransızca perspectif "1. bakış açısı, 2. resimde derinlik etkisi yaratma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince perspectivus "bakışa ilişkin, bakışsal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince perspicere, perspect- "(boydan boya veya derinlemesine) bakmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince specere, spect- "gözlemek, bakmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
İngilizce placebo "deney amacıyla verilen etkisiz ilaç" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince placebo "memnun edeceğim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince placēre "memnun olmak, hoşuna gitmek, tatmin olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plak-ē- "sakin olmak, durgun olmak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plāk-1 "düz olmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için plak1 maddesine bakınız.
İngilizce buffer "1. tampon, çarpışma etkisini yumuşatan ara birim, 2. elektronik iletişimde ara depolama birimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to buff "küt ve boğuk ses çıkarmak" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce proactive "1. etkisini sonradan gösteren [eski], 2. riski öngörerek harekete geçen" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için pro+1, aktif maddelerine bakınız.
Latince veto "'karşıyım', Roma'da halk tribun'unun senato kararına direnme yetkisine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vetare "karşı çıkmak, yasaklamak" fiilinden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan yeterli kelimesi bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan anlamındadır. Kırım Tatarca sözcük, Ad halinde yeterli anlamına gelir. Kırım Tatarca dilinden alınan yeterli kelimesi Terbiye içün mektep yeterli degil. anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde (fizik) bir dış gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastik, elastiki anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan esnek kelimesi değişik yorumlara elverişli anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.