Esy - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Esy Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça aşyāˀ أشياء z "şeyler, nesneler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şyA kökünden gelen şayˀ شيء z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için şey maddesine bakınız.
Fransızca agression "saldırı, saldırganlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen agressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aggredi, aggress- "üstüne yürümek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gradi, gress- "yürümek, adım atmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için grado maddesine bakınız.
Fransızca dépression "1. çukur, çöküntü, 2. ruhsal veya ekonomik çöküntü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince depressio "çukur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince deprimere, depress- "bastırmak, çökertmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince premere, press- "basmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pres maddesine bakınız.
Fransızca expression "ifade, deyim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince exprimere, express- "ifade etmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekspres maddesine bakınız.
Fransızca impression "iz bırakma, baskı, izlenim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen impressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince imprimere, impress- "iz bırakmak, damga ve mühür basmak, hakketmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pres maddesine bakınız.
Fransızca obsession "1. kuşatma [esk.], 2. cinler veya şeytanlar tarafından kuşatılmış olma hali [esk.], 3. psikolojide saplantı, insan ruhunu sürekli meşgul eden fikir veya sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince obsidere, obsess- "kuşatmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
Fransızca professionel "meslekten, uzman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca profession "mezhep, itikat, meslek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince professio "bir şey lehine konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince profiteri, profess- "lehe konuşmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için profesör maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce progression "(adım adım veya belirli merhalelerden geçerek) ilerleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince progressio "ilerleme, ileri-yürüme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince gradi, gress- "adım atmak, yürümek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için grado maddesine bakınız.
Fransızca régression "1. geri gitme, 2. istatistikte bir işlem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen regressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince regredi, regress- "geri gitmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gradi, gress- "adım atmak, yürümek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için grado maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce repression "geri-bastırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince repressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince repremere "geri bastırmak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince premere, press- "basmak, sıkmak" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pres maddesine bakınız.
İngilizce recession veya Fransızca récession "gerileme, geri gitme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recedere, recess- "geri gitmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksesuar maddesine bakınız.
Fransızca secrétion "salgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince secernere, secret- "ayrışmak, (sıvı) süzülmek, salgılamak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince cernere, cret- "ayırmak" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sertifika maddesine bakınız.
Yeni Latince lutetium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1908 Georges Urbain, Fr. kimyacı.) Latince sözcük Lutetia "Paris kentinin antik çağdaki adı" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.