Eserek - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Eserek Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Batı Türkçesinde bes "besleme, semirtme" sözcüğünden +rAk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için besle- maddesine bakınız.
Arapça fkk kökünden gelen fakk فكّ z "kırma, keserek açma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fakka فكّ z "kırdı, keserek açtı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #pkk פככ z kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça nḥr kökünden gelen intiḥār إنتحار z "kendini öldürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥr نحر z "(hayvanı) boğazını keserek öldürme, boğazlama" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Bu sözcük Arapça naḥr نحر z "boğazın alt kısmındaki çukur" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Türkçe yan kesmek "kemere takılı olan para kesesini keserek para çalmak" deyiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (İlk kullanımı: Men) Daha fazla bilgi için yan, kes- maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 4 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.