Ermes - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ermes Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca kermesse "Kilisede Pazar ayininden sonra hayır için yapılan satış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca kerkmisse "kilise ayini" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kerk "kilise" (NOT: Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen kîrikon biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Eski Yunanca kyrikón κυρικόν z "'tanrı evi', kilise" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kýrios κύριος z "rab, tanrı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. ) ve Latince missa "Pazar ayini" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için mesaj maddesine bakınız.
Farsça sar سر z "baş" ve Farsça mast مست z "sarhoş, mutlu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser, mest1 maddelerine bakınız.
Arapça clw kökünden gelen cilwat جلوة z "1. yüzünü açma, gelinin duvağını açarak yüzünü göstermesi, 2. yüze sürülen parlatıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calā جلا z "parlattı, aydınlattı, ortaya çıkardı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için cila maddesine bakınız.
Arapça ḥāşā-llāhi حاشاالله z "Allah göstermesin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥşw kökünden gelen ḥāşā حاشا z "uzak etsin!" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḥaşw حشو z "araya bir şey sokma, doldurma" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce andropause "erkeklerde cinsel etkinliğin sona ermesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anér, andr- ανέρ, ανδρ- z "erkek" ve Eski Yunanca paúsis παύσις z "durma, sona erme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için andro+, poz maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce apocalypse "kıyamet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca apokálypsis ἀποκάλυψις z "1. gizli bir şeyi ortaya çıkarma, faş etme, revelation, 2. antik dinde tanrının kendini insanlara göstermesi, Hıristiyanlıkta kıyamet gününe dair alametler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kalýptō "gizlemek, saklamak" fiilinden +sis sonekiyle apo+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kulübe maddesine bakınız.
Fransızca hérmaphrodite "çift cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Hermaphrodite "mitolojide Hermes ile Afrodit'in çift cinsiyetli çocuğu" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Hermes ἑρμῆς z ve Eski Yunanca Afrodite αφροδιτε z sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca hérmetique veya İngilizce hermetic "gizli ilimlere ilişkin, batıl" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰermetikós ἑρμετικός z "Hermes'çi, gizli ilimlere ilişkin, batıl" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hermes Trismegistos "Yeni-Platoncu felsefede Mısır tanrısı Toth'un adı" özel adından +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca kermesse "Kilisede Pazar ayininden sonra hayır için yapılan satış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca kerkmisse "kilise ayini" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kerk "kilise" (NOT: Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen kîrikon biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Eski Yunanca kyrikón κυρικόν z "'tanrı evi', kilise" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kýrios κύριος z "rab, tanrı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. ) ve Latince missa "Pazar ayini" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için mesaj maddesine bakınız.
Sanskritçe nirvāna निर्वाण z "1. sönme, 2. Budist inançta enkarnasyon döngüsünün sona ermesi, sonsuz huzur" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe nis-, nir- "dışarı, öte, kapanma yönünde hareket bildiren edat" ve Sanskritçe vāti "esmek, üflemek" sözcüklerinin bileşiğidir.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.