Erde - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Erde Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça bardavām بردوام z "sürekli olarak, devamlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça dawām دوام z sözcüğünden ber+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için devam maddesine bakınız.
Eski Türkçe er "erkek" sözcüğünden +dAm sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için er maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kárdama κάρδαμα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kárdamon κάρδαμον z "roka veya tere, genelde çiğ yenen her türlü ot" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hardal maddesine bakınız.
Farsça dardast در دست z "elde, yakalanmış, tutuklu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dast دست z "el" sözcüğünden der+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dest maddesine bakınız.
Farsça girdak گردك z "kral çadırı, otağ, gelin odası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gird گرد z "yuvarlak nesne, daire, küme, çadır" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gerdan maddesine bakınız.
Farsça parde پرده z "her çeşit örtü, kapı veya çadır örtüsü, yüz örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen pardak sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça sargarde سرگرده z "başı dönmüş, şaşkın" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça gaştan, gard- گشتن, گرد z "dönmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser, gerdan maddelerine bakınız.
Farsça zarde زرده z "1. sarı renk, sarı şey, altın gibi, 2. safran" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen zardak sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için zer maddesine bakınız.
Farsça zardeçāv veya zardeçūb زرده چاو/زرده چوب z "Hint safranı denilen bir tür sarı baharat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça zarde زرده z "sarı" ve Farsça çūb veya çōb چوب z "çubuk" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zer, çöp2 maddelerine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) berdêl "değiştokuş, takas, başlık parası yerine aynı aileden kız almak suretiyle yapılan değiştokuş" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) ber- "üzerine, bir şeyin yerine (edat)" ve Kürtçe (Kurmanci) dêl "değişme, bedel" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için super+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kaldári καλδάρι z "kazan, su ısıtma kabı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen caldaria sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince calere "ısıtmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kalori maddesine bakınız.
Türkçe serden geçti "kellesinden vaz geçmiş" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ser, geç- maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.