Erca - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Erca Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça aynı anlama gelen marcān مرجان z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice margunā veya margānītā מרגנא/מרגניתא z "inci, inci istiridyesi" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça harcāyī هر جايى z "her yerde (yetişen), bir yerde durmayan, sebatsız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça har هر z "her" ve Farsça cāy جاى z "yer" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için her, becayiş maddelerine bakınız.
Farsça marzangōş مرزنگوش z "kekiğe benzer bir ot, farekulağı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça marzan مرزن z "fare" ve Farsça gōş گوش z "kulak" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen marzangōş sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca récif "denizde sığlık, mercan kayası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen arrecife sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça rṣf kökünden gelen ar-raṣīf الرصيف z "dalgakıran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣafa رصف z "taş döşedi, yol yaptı" fiilinin sıfatıdır.
Fransızca oléomargarine veya margarine "margarik asitten elde edilen yapay tereyağı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1869 Hippolyte Mège-Mouriés, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Fransızca acide margarique "inci şeklindeki kristalleri olan bir yağ asidi" deyiminden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1813 Michel Eugène Chevreul, Fr. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca margarítēs μαργαρίτης z "inci" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen margānītā מרגניתא z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mercan maddesine bakınız.
Fransızca atlas "haritalar kitabı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1569 Gerardus Mercator, Hol. kartograf.) Fransızca sözcük Eski Yunanca Atlas, Atlant- ατλας, ατλαντ- z "mitolojide yeryüzünü sırtında taşıyan Titan" özel adından türetilmiştir.
Yeni Yunanca fangrí φαγγρί z "mercana benzer bir balık, sparus pagrus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phágros φάγρος z "1. bileği taşı, 2. mercan balığı" sözcüğünden evrilmiştir.
Au Bon Marché "Paris'te 1850'de açılan ilk çok katlı mağaza" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Fransızca bon marché "'uygun fiyat' (deyim)" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca bon "iyi" (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen bonus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca marché "pazar, çarşı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen mercatus sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için bono, market maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce intercalation "takvime gün veya ay ekleme, matematikte bir dizinin arasına eleman ekleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen intercalatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince intercalare "araya ay eklemek" sözcüğünden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince calare "yüksek sesle ilan etmek, tellal gibi bağırmak, özellikle yeni ayın çıkışını ilan etmek" sözcüğünden inter+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için konsil maddesine bakınız.
Fransızca marchandise "ticari eşya, kargo" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca marchand "tüccar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mercans, t- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince mercari "alıp satmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.
Fransızca mercantilisme "tüccar zihniyeti, eski bir ekonomik öğreti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen mercantilismo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mercante "tüccar, pazarcı" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.
İngilizce atoll "mercan adası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Maldivce atolu sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce market "çarşı, pazar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince mercatus "ticaret, çarşı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mercari "satmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince merx, merc- "ticari mal, meta" sözcüğünden türetilmiştir.
Orta Yunanca kommérki(on) κομμέρκιον z "ticaret, Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur, ticaretten alınan vergi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince commercium "ticaret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince commercari "ticaret yapmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince mercari "alışveriş etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.
Yeni Yunanca murmúri μουρμούρι z "bir tür mercan balığı, lithognathus mormyrus" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.