Enk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Enk Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça anḳāḍ أنقاض z "yıkıntılar, harabat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nḳḍ kökünden gelen nuḳḍ نقض z "yıkım, yıkıntı" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için nakz maddesine bakınız.
Arapça frank "her türlü Batı Avrupalı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Fransızca Franc veya Geç Latince Francus "Frank, Fransız" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *franke "özgür, muaf" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça manāḳib مناقب z "1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça nḳb kökünden gelen manḳabat منقبة z "dar yol, dağ geçidi" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça naḳb نقب z "delme, delip geçme, yol aşma, dağ aşma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için nakip maddesine bakınız.
Arapça nḳl kökünden gelen manḳūl منقول z "taşınan, nakledilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳl نقل z "taşıma" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için nakil maddesine bakınız.
Arapça ḥkk kökünden gelen miḥakk محكّ z "sürtüldüğünde altının saflığını gösteren taş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakka حكّ z "kazıdı, sürttü" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için hak2 maddesine bakınız.
Arapça nkl kökünden gelen tankīl تنكيل z "'kaçındırma', ibret için ceza verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nukūl نكول z "kaçınma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça nḳṣ kökünden gelen tanḳīṣ تنقيص z "eksiltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nuḳṣān نقصان z "eksiklik" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için noksan maddesine bakınız.
Arapça nḳd kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tanḳīd تنقيد z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳd نقد z "gagalama, iğneleme, eleştirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nakit maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) cang جنگ z "savaş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yang- "büyük olay, hadise, hengâme" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Ermenice pozavak բոզաvագ z "fahişe çalıştıran, pezevenk" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Ermenice sözcük Ermenice poz բոզ z "fahişe" ve Ermenice avak աvագ z "bey, sahip, baş" sözcüklerinin bileşiğidir.
Eski Türkçe teg- veya ten- "değmek, eşdeğer olmak, gibi veya kadar olmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için değ- maddesine bakınız.
Yeni Latince ornithorynchus "bir tür gagalı hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca órnis, ornitho- όρνις, ορνιθο- z "kuş" ve Eski Yunanca rýnχos ρύνχος z "gaga" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ornitoloji maddesine bakınız.
Farsça balasān بلسان z "Yemen'de yetişen bir ağaç, commiphora opobalsamum, bu ağacın reçinesinden elde edilen güzel kokulu yağ, balsam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen bálsamon βάλσαμον z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için balsam maddesine bakınız.
Fransızca syncope "gramerde bir ses veya hecenin yutulması, tıpta kısa süreli bilinç kaybı, müzikte aksak ritm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkopē συνκόπη z "kesinti, (birbirine vurarak) kırılma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca koptō κοπτω z "kesmek" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kop- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için köfte maddesine bakınız.
Fransızca syncrétique "zıt ilkelerin bir araya gelmesiyle oluşan, karma (özellikle din)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkrētikós συνκρητικός z "Girit kentlerinin oluşturduğu federasyona ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Krēta Kρήτα z "Girit" özel adından +ikos sonekiyle syn+ önekiyle türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.