Enine - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Enine Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca cassis "yol kırığı, yolda hız kesmek amacıyla yapılan enine keski" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca casser "kırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen quassare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince quatere, quass- "darbe vurmak, çarpmak, kırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷət- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷēt- "sarsmak, çarpmak, kırmak" kökünden türetilmiştir.
İtalyanca paramano "kol kapağı, yen, giysi yenine yapılan büzgülü işleme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca para- "koruyan" ve İtalyanca mano "el" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için para+2, manüel maddelerine bakınız.
Türkçe dilinden alınan katran kelimesi Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir. anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (organik bileşikler) katran anlamına gelir. Ad dilinden alınan katran kelimesi Arapça qatran anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 3 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.