Engelleme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Engelleme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça sdd kökünden gelen sadd سدّ z "1. tıkama, kapama, engelleme, 2. engel, bariyer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sadda سدّ z "engel oldu" fiilinin masdarıdır.
Arapça zacrī زجرى z "vaz geçirici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zcr kökünden gelen zacr زجر z "vazgeçirme, püskürtme, engelleme" sözcüğünün nisbet halidir.
Fransızca embargo "bir limana giriş çıkışı engelleme, abluka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca embargar "etrafını çevirmek, barikat dikmek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen inbarricare fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince barra "engel, barikat, bariyer" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bar1 maddesine bakınız.
Fransızca barrage "su seddi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca barrer "set çekmek, engellemek" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bar1 maddesine bakınız.
Fransızca inhiber "engellemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince inhibēre "hapsetmek, tutmak, durdurmak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince habēre "sahip olmak, tutmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için habitat maddesine bakınız.
Fransızca obstruction "engelleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince obstruere, obstruct- "bir yığın veya duvar örerek önünü kesmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince struere, struct- "yığmak, dikmek, inşa etmek" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için strüktür maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.