Enel - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Enel Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Türkçe geŋ "geniş, bol" sözcüğünden +Al sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için geniş maddesine bakınız.
Yeni Türkçe genel sözcüğünden +gA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için genel maddesine bakınız.
Arapça ˁāmmī عامّى z "avama ait, genel, bayağı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁmm kökünden gelen ˁāmm "umuma ait" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için amme maddesine bakınız.
Arapça bhr kökünden gelen bahār بهار z "1. güzel kokulu bir bitki, buphthalmum, 2. çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça bahār بهار z "ilkbahar" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için bahar1 maddesine bakınız.
Arapça bşr kökünden gelen başar بشر z "insan, genel olarak insan türü, etten kemikten yapılmış olanlar" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça χrc2^ kökünden gelen χarāc خراج z "vergi, İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā כרגא z "vergi, özellikle bir kerelik olağanüstü vergi, salma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "1. olağan dışı kamu giderlerini karşılamak için salınan vergi, 2. genelde kamu gideri, masraf" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgos χορηγος z "Eski Yunan'da kamu eğlenceleri düzenlemekle görevli makam" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḥmm kökünden gelen ḥummāˀ حمّاء z "1. genel anlamda ateş, 2. hastalık ateşi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamma حمّ z "ısındı, sıcak oldu" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #χmm חממ z kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça aynı anlama gelen emēmu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ṭlḳ kökünden gelen iṭlāḳ إطلاق z "1. salıverme, bırakma, boşama, azat etme, kapsamını genişletme, genelleme, 2. ad verme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için talak maddesine bakınız.
Arapça kff kökünden gelen kāffat كافّة z "tümü, hepsi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Ana-Samice kpp kökünden gelen "bükerek yuvarlak hale getirme, avuç" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için kefe maddesine bakınız.
Farsça ḳatl-i ˁāmm قتل عامّ z "genel öldürme" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ḳatl قتل z "öldürme" ve Arapça ˁāmm عامّ z "genel, umumi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için katil1, amme maddelerine bakınız.
Arapça māχūr ماخور z "içki meclisi, meyhane, genelev" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça mayχʷar مى خور z "şarap içme yeri" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mey, +hor maddelerine bakınız.
İngilizce macramé "kalın iple yapılan örgü işi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen macramé sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca macramé "dantel kenarlı mendil, genelde dantel, oya" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Türkçe makrame veya maχrame "oyalı veya nakışlı mendil veya baş örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Men, LO) Türkçe sözcük Arapça ḳrm kökünden gelen aynı anlama gelen miḳram veya ḳirām مقرم/قرام z sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḳarm قرم z "oyma, kemirme" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça maskūkāt مسكوكات z "genel olarak madeni paralar, nümizmatik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça skk kökünden gelen maskūk مسكوك z "darbedilmiş (sikke)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça sakk سكّ z "sikke basma" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için sikke maddesine bakınız.
Arapça nfḳ kökünden gelen nifāḳ نفاق z "1. İslam cemaati içinde ikilik çıkarma, 2. genelde bölücülük, hizipçilik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice npḳ kökünden gelen nəpaḳ ןפק z "her türlü çıkıntı, insan vücudunda çıkan ur veya tümör, dışkı" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça nafaḳ نفق z "çıkma, çıkarma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nafaka maddesine bakınız.
Arapça bsṭ kökünden gelen bisāṭ بساط z "1. yaygı, kilim, döşek, 2. genel anlamda mal mülk" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça basaṭa بسط z "yaydı, serdi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için basit maddesine bakınız.
Arapça ˁmm kökünden gelen taˁmīm تعميم z "genelleştirme, kamuya maletme, genelge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁumūm عموم z "bütün, genel, kamu" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için umum maddesine bakınız.
Arapça ˁmm kökünden gelen ˁumūm عموم z "1. bütün olma, içerme, kapsama, 2. genellik, bütünlük, kamu, halk, herkes" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁammā עמא z "klan, aşiret, boy" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ˁām עם z "halk, kavim" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Fenike dilinde aynı anlama gelen ˁm sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ˀuṣūl اصول z "1. ilkeler, aksiyomlar, kökler, atalar, 2. İslam hukukunda genel ilkeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Aṣl kökünden gelen ˀaṣl أصل z "kök, ilke" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için asıl maddesine bakınız.
İtalyanca aynı anlama gelen Europa sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen Europa sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Europē ευροπη z "Batı ülkelerinin genel adı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice ˁrēbā ערבא z "gün batımı, Batı" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen erēbu sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için garp maddesine bakınız.
Farsça çavdār veya cawdār جودر z "arpa ve buğday tarlasında yabani yetişen bir tahıl, çavdar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça caw جو z "arpa, genelde tahıl, hububat" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yava- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen yava यव z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yewos biçiminden evrilmiştir.
İngilizce boomerang "Avustralya yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük bir Avustralya yerli dilinde bir sözcükten alıntıdır.
Dingo "Walt Disney'in çizgi karakteri Goofy'nin Fransızca ve Türkçe adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce dingo "Avustralya'ya özgü vahşi köpek türü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük bir Avustralya yerli dilinde aynı anlama gelen dingo sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce kangaroo sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1770 James Cook, İng. kâşif.) İngilizce sözcük bir Avustralya yerli dilinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca ve İngilizce koala "Avustralya'ya özgü memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük bir Avustralya yerli dilinde aynı anlama gelen kūla veya kūlla sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca polka "Doğu Avrupa kökenli bir dans" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Çekçe polka "'Polonyalı kız', Doğu Avrupa kökenli bir dans" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Slavca polnya "'ova ülkesi', Polonya" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Slavca polje "düzlük, ova" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *polə- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelə- "yayılmak, yassılmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için plato maddesine bakınız.
İngilizce kung-fu "Çin döğüş sanatlarının genel adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1966) İngilizce sözcük Çince gōngfu "beceri kazanma, eğitme" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce hamster "bir tür küçük kemirgen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen hamster sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca hamustro sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Slavca aynı anlama gelen χoměstorb sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.