Endu - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Endu Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca ve İngilizce endurance "dayanıklılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca endurer "dayanmak, sağlam kalmak" fiilinden +entia sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen indurare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince durus "sert, sağlam" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için durum buğdayı maddesine bakınız.
Fransızca induction "çıkarsama, tümevarım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince inductio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince inducere, induct- "sevketmek, -e götürmek, yol açmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ducere, duct- "sevketmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dük maddesine bakınız.
Fransızca industrie "1. çalışkanlık, çalışarak ortaya konan şeyler, 2. sanayi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince industria "gayret, çalışkanlık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince industrius "çalışkan" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince endo-struus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sterə- "yaymak, sermek, ortaya çıkarmak" kökünden evrilmiştir.
Arapça ḥmr kökünden gelen al-ḥamrāˀ الحمراء z "kızıl şey veya kadın, Endülüs'te kızıl taştan yapılmış bir saray adı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥmar "kızıl, kırmızı" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için ahmer maddesine bakınız.
Fransızca agenda "gündem, günlük işler defteri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agenda "yapılacak olan şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince agendus "yapılacak" sözcüğünün nötr hal çoğuludur. Latince sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce endurance "dayanıklılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca endurer "dayanmak, sağlam kalmak" fiilinden +entia sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen indurare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince durus "sert, sağlam" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için durum buğdayı maddesine bakınız.
Fransızca légende "1. destan, 2. açıklayıcı yazı, tarifname, resim veya harita altyazısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince legenda "okunacak şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legendum "okunacak şey" sözcüğünün çoğuludur. Latince sözcük Latince legere, lect- "2. okumak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lejyon maddesine bakınız.
Fransızca pendule "sarkaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pendulus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pendēre "sarkmak" fiilinin küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için pandantif maddesine bakınız.
Yeni Latince referendum "baş vurulacak şey, halk oyuna başvurma" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince referendus "(yetkili mercie) geri götürülecek, (görüş için) baş vurulacak" sözcüğünün nötr halidir. Bu sözcük Latince referre, relat- "geri götürmek, başvurmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "götürmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.