Emeli - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Emeli Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca ve İngilizce koala "Avustralya'ya özgü memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük bir Avustralya yerli dilinde aynı anlama gelen kūla veya kūlla sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca atonal "ton ve makam temeline bağlı olmayan müzik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tónos τόνος z "ses perdesi" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ton1 maddesine bakınız.
Yeni Yunanca fóki sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phōkē φωκη z "bir deniz memelisi, ayı balığı" sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca themélio θεμέλιο z "temel taşı, heykel veya sütun kaidesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen themélios líthos θεμέλιοσ (λίθοσ) z deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca títhēmi, the- τίθημι, θε- z "koymak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tez2 maddesine bakınız.
Fransızca brocart "kabartma işlemeli ipek kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca broccato "kabartmalı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca broccare "kabarmak [esk.]" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca hermine "kürkü kullanılan bir küçük memeli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mūs armenius "Ermenistan faresi" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Armenia "Doğu Anadolu'da bir ülke" özel adından türetilmiştir.
Fransızca cobaye "bilimsel deneylerde kullanılan bir tür kemirgen memeli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde kobaya sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca lactation "(memelilerde) süt üretimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen lactatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lactus "süt" sözcüğünden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lakto+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce morse "denizde yaşayan bir memeli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Lappça (Saami) aynı anlama gelen moršâ sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca ve İngilizce panda "DoğuAsya'ya özgü iki ayrı memeli türünün adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Nepalce bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca ve İngilizce tapir "tropik ülkelere özgü bir tür memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen tapiira sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca corno "boynuz, boynuz şeklinde üflemeli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince cornu "boynuz, boynuz şeklinde olan şey, borazan" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kr-no- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-1 "kafatası, boynuz" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ser maddesine bakınız.
İngilizce armadillo "Amerika kıtasına özgü zırhlı memeli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca armadillo "'küçük zırhlı', Amerika kıtasına özgü zırhlı memeli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca armado "zırhlı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için armada maddesine bakınız.
İngilizce demo "nümune, müşterinin fikir edinmesi için hazırlanan denemelik ürün" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce demonstration "gösterme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince demonstrare "bir şeyin bir kısmını veya nümunesini göstermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince monstrare "göstermek, sergilemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mostra maddesine bakınız.
İspanyolca alpaca "Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan, bu hayvanın yünü" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde aynı anlama gelen alpako sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Quechua (İnka) dilinde pako "kızıl kahverengi" sözcüğünden türetilmiştir.
İspanyolca llama "Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde bir sözcükten alıntıdır.
Yeni Latince lemur "bir tür memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince lemures "ölmüşlerin ruhları" sözcüğünden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde (boynuzlugiller) buzağı anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan dana kelimesi IPA: daˈna, çoğulu IPA: danaˈlaɾ anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (memeliler) buzağı, dana anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde dana anlamına gelir. Ad dilinden alınan dana kelimesi Osmanlıca tana anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 18 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.