Ellig - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ellig Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ẓhr kökünden gelen maẓhar مظهر z "1. görüntü, fenomen, belirti, semptom, 2. bir özelliğin kendisinde zuhur ettiği nesne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓuhūr ظهور z "görünme, belirme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.
Arapça malakat ملكة z "sahip olunan şey, haslet, karakter özelliği, yetenek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mlk kökünden gelen milk ملك z "sahip olma, egemen olma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.
Eski Türkçe elig veya ellig sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca électrique veya İngilizce aynı anlama gelen electric sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince vis electrica "'kehribarî güç', kehribar ve benzeri maddelerde bulunan kıvılcımlanma özelliği" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1600 William Gilbert, İng. doğabilimci.) Latince deyim Eski Yunanca ēlektrikós ηλεκτρικός z "kehribarsal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ēlektron ήλεκτρον z "kehribar" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca érotique "cinselliğe ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen erotikós εροτικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca éros έρος z sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için eros maddesine bakınız.
Fransızca ésthetique "güzelliğe ilişkin [sıf.], güzellik teorisi [ad]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen aesthetisch sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1750, A. T. Baumgarten, Alman filozof.) Bu sözcük Eski Yunanca aisthētá αισθητά z "duyu organlarıyla algılanabilen şeyler, görülenler" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "algılamak, duymak, duyumsamak" fiilinin nötr hal çoğuludur. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *awis-dhyo- "duyu-verme, kulak koyma" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *au-4 "duymak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca phosphore "karanlıkta ışıma özelliğine sahip yanıcı bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen phosphorus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1669 Brandt, Alm. simyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca phōsphóros φωσφόρος z "1. ışık getiren, ışık veren, 2. sabah yıldızı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, getirmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için foto+1, anafor maddelerine bakınız.
Farsça kahrubā كهربا z "'samankapan', fosilleşmiş reçineden oluşan ve yüne sürtününce elektriklenme özelliğine sahip olan sarı madde" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kāh veya kah كاه/كه z "saman" ve Farsça rubā ربا z "kapan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça rubūdan, rubā ربودن, ربا z "kapmak, çalmak, zorla almak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) rōp "zoralım, soygun" sözcüğü ile eş kökenlidir. Orta Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reup- "kapmak, çalmak" kökünden türetilmiştir. )
Farsça rāzyāne رازيانه z "şifalı özelliğinden dolayı halk hekimliğinde kullanılan bir bitki, foeniculum vulgare, arapsaçı" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca atavisme "atalardan aktarılan karakter ve bünye özelliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince atavus "babanın dedesi, ata, ced" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince avus "büyük baba" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca intellectuel "aydın, kültürlü kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca intellect "akıl, anlayış" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen intellectus sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince intelligere "anlamak, idrak etmek, ayırdetmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek" fiilinden inter+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lejyon maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce intelligence "1. anlama, kavrama, idrak, 2. İngiliz istihbarat servisinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince intelligentia "anlama yetisi, idrak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince intelligere "anlamak, kavramak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için entelektüel maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce fluorescent "gaz ışıması ilkesine göre çalışan elektrik ampulü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 General Electric Co.) Fransızca sözcük İngilizce fluorescence "fluor gazı gibi elektrik akımı verildiğinde ışıma özelliği" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1852 George Gabriel Stokes, İng. fizikçi.) Bu sözcük Yeni Latince fluor "bir element" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flor maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan yazar kelimesi Her tarih eseri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yazarın hayat tecrübesine bağlıdır. - C. Meriç anlamındadır. Türkçe sözcük, Ön ad halinde yazma özelliği olan anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde (genetik) Belirli bir özelliği belirleyen bir genin değişik hallerinden her biri, alelmorf, allel anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan alel kelimesi İngilizce allele (en) anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde (fizik) bir dış gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastik, elastiki anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan esnek kelimesi değişik yorumlara elverişli anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.