Eker - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Eker Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça krr kökünden gelen takarrur تكرّر z "yinelenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karr veya takrār كرّ/تكرار z "yineleme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kere maddesine bakınız.
Arapça ḏakar ذكر z "erkek, eril, erkeklik organı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Akatça aynı anlama gelen zikaru sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Suriye dillerinden Ugaritçe aynı anlama gelen dakaru sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Eski Türkçe tegrek "halka, çember, yuvarlak kuyunun dış kenarı" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tegir- "dönmek?" fiilinden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için değirmen maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) şakar شكر z "şeker kamışından elde edilen tatlı madde" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde aynı anlama gelen śakkharā sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe śárkarā शर्करा z "1. çakıltaşı, 2. külçe veya kristal şeker" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça şakarbūre شكربوره z "hamur ve şekerle yapılan bir tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şakar شكر z ve Farsça būre بوره z "börek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şeker, börek maddelerine bakınız.
Türkçe >> kökünden gelen tekerlek sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tekerlek maddesine bakınız.
Türkçe cülāb veya cüllab "çeşitli meyve ve çiçeklerden yapılan şekerli şerbet" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça culāb "gülsuyu, şerbet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça gulāb "gülsuyu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için gül, ab maddelerine bakınız.
Arapça dwr kökünden gelen dāˀirat دائرة z "döngü, dönüş, çember, halka, teker" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dawr "dönme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça ḥlw kökünden gelen ḥalwāˀ حلواء z "tatlı yiyecek, şekerleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaluwa حلو z "tatlı idi" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χly חלי z "tatlı olma, tatlılık" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök İbranice aynı anlama gelen #χlh חלה z kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḳand قند z "şeker kamışından elde edilen külçe şeker, şekerleme" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kand sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen khanḍa खण्ड z sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Dravidce kanṭu "külçe" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ġrb kökünden gelen ġuraybat غريبة z "un, şeker ve yağla yapılan ve fırında pişirilen tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġurayb غريب z "küçük garip şey" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ġarīb غريب z "yabancı, tuhaf, egzotik" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için garip maddesine bakınız.
İtalyanca limonada "limon ve şekerle yapılan içecek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca limone "limon" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça līmūn ليمون z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için limon maddesine bakınız.
Arapça myl kökünden gelen mīl ميل z "1. iğne veya şiş şeklinde şey, tekerlek ekseni, 2. yol kenarına dikilen dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ṭwl kökünden gelen mustaṭīl مستطيل z "uzun, uzayan, çekerek uzatılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭūl طول z "uzama, uzunluk" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) failidir. Daha fazla bilgi için tul maddesine bakınız.
Arapça ḏkr kökünden gelen muḏakkar مذكّر z "gramerde eril" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakar ذكر z "erkek, penis" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zeker maddesine bakınız.
Arapça srd kökünden gelen sard سرد z "madde madde sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarada سرد z "teker teker saydı, açıkladı, ayrıntılı anlattı" fiilinin masdarıdır.
Hotan Saka dilinde rraha "at arabası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sakaca sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen raθa- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe rátha- रथ z "iki tekerlekli tören arabası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için rahvan maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) çarχ چرخ z "1. tekerlek, çark, 2. döngü, devir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen çaχra- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen çakrá sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷekʷlo-s "tekerlek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-1 "ekseni etrafında dönmek, yuvarlanmak" kökünden türetilmiştir.
Soğdca çaχra veya çiğra "tekerlek, çark" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Soğdca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen çakrá चक्र z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen çaχra sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için çark maddesine bakınız.
Fransızca roulette "tekercik, bir kumar aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca rouelle "küçük tekerlek" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotula sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için raund maddesine bakınız.
İngilizce carting "at veya öküz arabası sürme veya bu arabayla taşıma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cart "at veya öküz arabası, özellikle iki tekerlekli öküz arabası" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen craet sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe kezik "dönüş, tekerrür" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kez- "dönmek, dolanmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gez- maddesine bakınız.
Fransızca axe "eksen, dingil, üzerinde tekerleklerin döndüğü mil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen axis sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen áksōn άξων z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *aks- biçiminden evrilmiştir.
İtalyanca giro "1. dönüş, döngü, 2. ticarette bir senedi başkasına devretme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen gyrus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca gýros γύρος z "dönüş, döngü, tekerlek" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca diabète "şeker hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diabétēs διαβέτης z "1. akıtan, musluk, 2. idrar-süren hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diabaínō διαβαίνω z "sürmek, içinden geçirmek, çıkarmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca baínō, bat- βαίνω, βατ- z "gitmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baz maddesine bakınız.
Fransızca dragée "1. badem şekeri, 2. şeker kaplı ilaç veya pastil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tragema sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca tragēma τραγημα z "çerez, şekerleme, kuruyemiş" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca trōgō τρωγω z "kemirmek, yemek, özellikle ufak tefek şeyler yemek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca glucose "bir tür şeker" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dlku- "tatlı" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca glycérine "kokusu şekere benzeyen bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Michel-Eugene Chévreul, Fr. kimyacı (1786-1889).) Fransızca sözcük Eski Yunanca glykerós γλυκερός z "tatlı, şekersi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için glikoz maddesine bakınız.
Fransızca hypoglycémie "kan şekeri düşüklüğü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰýpo ὑπο z "eksik, düşük" ve Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" ve Eski Yunanca ʰaîma ἁῖμα z "kan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hipo+1, glikoz, hemo+ maddelerine bakınız.
İtalyanca caramello "1. şeker kamışı şurubu, kaynatılmış şekerli su, 2. yakılmış şeker" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca caramillo "şeker kamışı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca caramo "kamış" sözcüğünün küçültme halisidir. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen calamus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kálamos sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kalamar maddesine bakınız.
İngilizce polar "kutupsal, kutba ait" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pole "kutup" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen pole sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen polus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca pólos πόλος z "eksen, tekerlek mili" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷol-o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-1 "dönmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koli maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 31 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.