Ekdi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ekdi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça kdr kökünden gelen takdīr تكدير z "sıkıntı verme, canını sıkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kadar كدر z "sıkıntı, bunalma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için keder maddesine bakınız.
Fransızca parallèle sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parállelos παράλλελος z "birbirinin yanısıra giden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca allélon αλλέλον z "birbiri, yekdiğer" sözcüğünden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "öte, başka" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için alegori maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 2 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.