Ecil - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ecil Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Acl kökünden gelen taˀcīl تأجيل z "bekletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀacila "bekledi" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ecel maddesine bakınız.
Farsça χāṣagī خاصگى z "'seçilmiş olan', hükümdarın yakını" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça χāṣṣ خاصّ z sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için has maddesine bakınız.
Arapça ġşş kökünden gelen maġşūş مغشوش z "hileli, sahte" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşşa "kandırdı, sahtecilik yaptı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için tağşiş maddesine bakınız.
Arapça ˁcl kökünden gelen muˁaccal معجّل z "tecil edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taˁcīl تعجيل z "acele etme, acele ettirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için acele maddesine bakınız.
Arapça χyr kökünden gelen muχayyar مخيّر z "seçme, seçilmiş, tercih edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taχyīr تخيير z "tercih etme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hayır2 maddesine bakınız.
Arapça χyr kökünden gelen muχtār مختار z "1. [mef.] seçilmiş, 2. [fa.] kendi iradesiyle seçen, otonom" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iχtiyār إختيار z "seçme, tercih etme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) fail mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hayır2 maddesine bakınız.
Arapça Acl kökünden gelen muˀaccal مؤجل z "tecil edilmiş, bekletilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀacila "bekledi" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ecel maddesine bakınız.
Arapça zwr kökünden gelen muzawwir مزوّر z "tezvir eden, yalancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tazwīr تزوير z "sahtecilik yapma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için tezvirat maddesine bakınız.
Arapça ġşş kökünden gelen taġşīş "kandırma, özellikle paranın ayarını bozarak sahtekârlık etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşşa "kandırdı, sahtecilik yaptı" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça zwr kökünden gelen tazwīrāt تزويرات z "sahtecilik, hile" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zawar زور z "yamukluk, eğik olma, sahtelik, ikiyüzlülük" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdar çoğuludur.
Arapça waliyyu'l-ˁahd ولي العهد z "'söz verilmiş yönetici', Abbasiler zamanında baştaki halife tarafından seçilen halefine verilen unvan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için veli, ahit maddelerine bakınız.
Eski Türkçe bǖk "1. engel, tıkaç, 2. sık çalılık, geçilemeyen yer" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bü- "eğmek, tıkamak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bük- maddesine bakınız.
Fransızca clérical "papazlara ilişkin, memurlara ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince clericus "din adamı, memur, okuryazar kimse" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca klērikós κληρικός z "1. seçilmiş, bir göreve adanmış kişi, 2. rahip" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca klēróō κληρόω z "kurayla seçmek, bir göreve atamak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Farsça guzīde گزىده z "seçilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için güzide maddesine bakınız.
Farsça guzīde گزيده z "seçilmiş, seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guzīdan, guzīn- گزيدن, گزين z "seçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen vizīdan fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için gü+ maddesine bakınız.
Fransızca élite "seçkin, seçilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca élire "seçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince eligere, elect- "seçmek, ayırdetmek" fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için elegan maddesine bakınız.
Fransızca imbécile "zekâ özürlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince imbecillus "sakat, topal" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca matérialisme "maddecilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen materialism sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1674 Robert Boyle, İng. filozof.) Bu sözcük Latince materia "1. ağaç gövdesi, 2. madde, hammadde" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için materyel maddesine bakınız.
Fransızca volontarisme "iradecilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince voluntarius "gönüllü, kendi iradesiyle hareket eden" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince voluntas "özgür irade, istek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince velle, vuls- "istemek, murat etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wel-2 "istemek" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce mohair "Ankara keçisi yünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Türkçe muhayyer "seçkin, seçilmiş, özellikle Ankara keçisi yününün en iyi çeşidi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için muhayyer maddesine bakınız.
Moğolca ılgara- "seçilmek, ayrılmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.