Ecek - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ecek Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Türkçe sözcük, Ad halinde Bir eser bırakmadan geleceğe yadigâr. Bırakmışım kime ne, bırakmasam ne zarar. - E. B. Koryürek anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gelecek kelimesi Karakteri ve zekâsı gelecek için insana umut ışığı veriyordu. - H. E. Adıvar anlamındadır. Türkçe sözcük, Ön ad halinde Gelecek asırları tarihe bırakalım. Biz şimdi haritadan geçmişlere bakalım. - F. N. Çamlıbel anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gelecek kelimesi Kız, gelecek baharda yine geleceklerini müjdeledi. - O. C. Kaygılı anlamındadır.
Arapça Aty kökünden gelen ātī آتى z "gelen, sonra gelen, gelecek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀatī أتي z "geldi" sözcüğünün failidir.
Arapça dcl kökünden gelen daccāl دجّال z "İslami inanca göre kıyametten önce yeryüzüne gelecek olan sahte mesih" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice daggalā דגלא z "kandırıcı, sahteci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #dgl דגל z "kandırma, görünme" kökünden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice kök Akatça dagālu "bakma, görme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ġrḳ kökünden gelen ġarḳ غرق z "1. suya dalma, boğulma, 2. kendinden habersiz hale gelecek derecede dalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḳa غرق z "daldı, suya battı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥaşmat حشمة z ve Arapça Awb kökünden gelen maˀāb مآب z "geri dönülecek yer, sığınılan yer, melce" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça awb veya iyāb أوب/إياب z "geri dönme" sözcüğünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için haşmet maddesine bakınız.
Arapça ḥlw kökünden gelen ḥalwāˀ حلواء z "tatlı yiyecek, şekerleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaluwa حلو z "tatlı idi" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χly חלי z "tatlı olma, tatlılık" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök İbranice aynı anlama gelen #χlh חלה z kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥll kökünden gelen ḥullat حلّة z "1. giysi, özellikle cennette giyilecek bir giysi, 2. İslam hukukunda üç talakla boşanmış eşle tekrar nikâh kıyabilmek için kadının geçici bir süre için başka bir kişi ile nikâh kıyması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "çözdü, helal etti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça ˁyş kökünden gelen iˁāşat إعاشة z "yaşatma, geçindirme, yiyecek ve içecek maddeleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayş veya maˁīşat عيش/معيشة z "yaşama, geçinme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için maişet maddesine bakınız.
Arapça ḳhw kökünden gelen ḳahwat قهوة z "1. koyu şey, özsuyu [esk.], 2. coffea arabica bitkisinin tohumlarından elde edilen içecek" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca limonada "limon ve şekerle yapılan içecek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca limone "limon" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça līmūn ليمون z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için limon maddesine bakınız.
Arapça hdy kökünden gelen mahdī مهدي z "1. yol gösterilmiş olan, doğru yolu izleyen, 2. İslam inancında kıyametten önce gelecek olan önder" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هدا z "yol gösterdi, kılavuz oldu" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hidayet maddesine bakınız.
Arapça nzl kökünden gelen manzil منزل z "inecek yer, durak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nuzūl نزول z "inme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için nüzul maddesine bakınız.
Arapça yazılı örneği bulunmayan *maşrūbāt مشروبات z "içilen şeyler, içecekler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şrb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *maşrūbat مشروبة z "içilen şey" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça şurb شرب z "içme" sözcüğünün mefˁul dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için şarap maddesine bakınız.
Arapça şrb kökünden gelen şarāb شراب z "her türlü içecek, özellikle sarhoş edici içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şurb veya maşrab شرب/مشرب z "içme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça şrb kökünden gelen şarbat شربة z "1. bir defada içilen miktar, içim, 2. içecek şey, içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraba شرب z "içti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için şarap maddesine bakınız.
Aramice/Süryanice χmṣ kökünden gelen χamɘṣ חמץ z "ekşi, mayalanmış içki veya yiyecek" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice #χmṣ "ekşimek, mayalanmak" kökünden türetilmiştir.
Farsça çāy چاى z "1. yapraklarından içecek yapılan bir bitki, camellia sinensis, 2. bu bitkiden yapılan içecek" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Farsça sözcük Rusça aynı anlama gelen çay sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Çince aynı anlama gelen ça'z sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce tofu "mayalanmış soya fasulyesinden elde edilen yiyecek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Japonca aynı anlama gelen tōfu 豆腐 z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Çince dòufu 荳腐 z "'mayalanmış fasulya', a.a." sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce catering "ihtiyaç maddesi temini, özellikle yemek temini ve servisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to cater "her türlü ihtiyaç maddesi temin etmek" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca acatour "büyük hanelerde yiyecek teminiyle görevli kişi" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Latince acceptator "temin eden, satın alıcı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince accipere, accept- "almak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için akseptans maddesine bakınız.
Farsça būrak بورك z "1. hamur ve etle yapılan bir yiyecek, Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı, 2. üçgen böreği, sembuse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça būre veya buġre بوره/بغره z "Acem yahnisi" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Eski Türkçe bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Farsça kōftar كوفتر z "üzüm veya erik suyundan yapılan bir yiyecek" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca blocco "bahriyede bir limanı giriş çıkışı kesecek şekilde muhasara etme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca aynı anlama gelen blocus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca bloc-huis "müstahkem mevki, karakol" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için blok maddesine bakınız.
Fransızca buffet "1. üzerinde yiyecek ve içeceklerin sergilendiği masa, 2. bir tür yemek odası dolabı, 3. tren istasyonlarında yiyecek satılan yer [xix], çerez ve meşrubat dükkânı [xx] " sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca futurisme sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca futurismo "modern sanatta bir akım" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1909 Filippo Tommaso Marinetti, İt. şair (1876-1944).) Bu sözcük İtalyanca futuro "gelecek, istikbal" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince futurus "olacak olan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhu-tu- "olacak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheuə- "olmak, oluşmak, yetişmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca eau gaseuse "gazlı su, limonata ve sodyum bikarbonattan yapılan içecek" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca gazeux "gazlı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca gaz sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gaz1 maddesine bakınız.
Fransızca conserve "muhafaza edilmiş yiyecek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca conserver "saklamak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen conservare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince servare "hizmet etmek, bakmak, sakınmak, gözkulak olmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için serf maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.