Eca - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni
Eca · Araması için Sonuçlar
Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.
Ar facīˁāt [çoğ.] Ar facīˁa ͭ فجيعة [#fcˁ sf. f.] acı veren olay, musibet, trajedi
Ar χalacān خلجان [#χlc msd.] titreme, sarsılma Ar χalaca خلج titredi, sarsıldı
Ar hayacān هيجان [#hyc msd.] telaş, çırpınma Ar hāca هاج telaş etti, çırpındı
Ar macāl مجال [#cwl iz/m.] dolaşım alanı, at idman etme alanı, arena, sirk Ar cawl/cawalān جول/جولان dönme, dolaşma
Ar macāz مجاز [#cwz iz/m.] 1. geçit, yol, köprü, 2. edebiyatta bir kelimenin asıl anlamından başka anlamda kullanımı, metafor Ar cawāz جواز geçti
Ar mundaric مندرج [#drc VII fa.] kapsayan veya kapsanan Ar indirāc إندراج kapsanma
Ar mustacāb مستجاب [#cwb X mef.] kabul olunmuş Ar isticāba ͭ إستجابة kabul etme, (duasına) cevap verme
Ar mutacānis متجانس [#cns VI fa.] tecanüs eden, türdeş Ar tacānus تجانس [VI msd. ] aynı cinsten olma
Ar mutacāwiz متجاوز [#cwz VI fa.] tecavüz eden Ar tacāwuz تجاوز [VI msd. ] haddini veya ölçüsünü aşma, tecavüz etme
Ar nacāsa ͭ نجاسة [#ncs msd.] bulaşma, bulaşıklık, pislik Ar nacusa نجُس pis ve bulaşık idi
Ar nacāa ͭ نجاة [#ncw msd.] kurtulma, selamet Ar nacā kurtuldu
Ar şacāˁa ͭ شجاعة [#şcˁ msd.] 1. cesur olma, 2. cesaret, kahramanlık
Ar tacāhul تجاهل [#chl VI msd.] bilmezden gelme Ar cahala bilmedi
Ar tacānus تجانس [#cns VI msd.] iki şeyin aynı cinsten olması, türdeşlik Ar cins جنس
Ar tacāwuz تجاوز [#cwz VI msd.] geçme, aşma, haddini veya ölçüsünü aşma, azma Ar cāza جاز geçti, aştı
İng cheese-cake bir tür peynir tatlısı § İng cheese peynir (EAlm chāsi a.a. Lat caseus a.a. ) İng cake hamur işi
Fa ba cāy بجاى (birinin veya bir şeyin) yerine Fa ba+ cāy جاى yer
Fa zardeçāv/zardeçūb زرده چاو/زرده چوب Hint safranı denilen bir tür sarı baharat § Fa zarde زرده sarı Fa çūb/çōb چوب çubuk
Toplam 18 sonuç bulundu!

Son Zamanlarda Gözde Aramalar