Eca - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Eca Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça facīˁāt sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fcˁ kökünden gelen facīˁat فجيعة z "acı veren olay, musibet, trajedi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için facia maddesine bakınız.
Arapça χlc kökünden gelen χalacān خلجان z "titreme, sarsılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaca خلج z "titredi, sarsıldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça hyc kökünden gelen hayacān هيجان z "telaş, çırpınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāca هاج z "telaş etti, çırpındı" fiilinin masdarıdır.
Arapça cwl kökünden gelen macāl مجال z "dolaşım alanı, at idman etme alanı, arena, sirk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawl veya cawalān جول/جولان z "dönme, dolaşma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için cevelan maddesine bakınız.
Arapça cwz kökünden gelen macāz مجاز z "1. geçit, yol, köprü, 2. edebiyatta bir kelimenin asıl anlamından başka anlamda kullanımı, metafor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawāz جواز z "geçti" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için cevaz maddesine bakınız.
Arapça drc kökünden gelen mundaric مندرج z "kapsayan veya kapsanan" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça indirāc إندراج z "kapsanma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için derç maddesine bakınız.
Arapça cwb kökünden gelen mustacāb مستجاب z "kabul olunmuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça isticābat إستجابة z "kabul etme, (duasına) cevap verme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cevap maddesine bakınız.
Arapça cns kökünden gelen mutacānis متجانس z "tecanüs eden, türdeş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tacānus تجانس z "aynı cinsten olma" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için cins maddesine bakınız.
Arapça cwz kökünden gelen mutacāwiz متجاوز z "tecavüz eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tacāwuz تجاوز z "haddini veya ölçüsünü aşma, tecavüz etme" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için cevaz maddesine bakınız.
Arapça ncs kökünden gelen nacāsat نجاسة z "bulaşma, bulaşıklık, pislik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nacusa نجُس z "pis ve bulaşık idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ncw kökünden gelen nacāat نجاة z "kurtulma, selamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nacā "kurtuldu" fiilinin masdarıdır.
Arapça şcˁ kökünden gelen şacāˁat شجاعة z "1. cesur olma, 2. cesaret, kahramanlık" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça chl kökünden gelen tacāhul تجاهل z "bilmezden gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahala "bilmedi" fiilinin tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cehalet maddesine bakınız.
Arapça cns kökünden gelen tacānus تجانس z "iki şeyin aynı cinsten olması, türdeşlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cins جنس z sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cins maddesine bakınız.
Arapça cwz kökünden gelen tacāwuz تجاوز z "geçme, aşma, haddini veya ölçüsünü aşma, azma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāza جاز z "geçti, aştı" fiilinin tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cevaz maddesine bakınız.

Notice: Undefined variable: kac_tanim_arama in /var/www/www.etimolojiturkce.com/htdocs/search.php on line 104
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.