Eşap - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Eşap Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥsb kökünden gelen ḥisāb حساب z "aritmetik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba حسب z "hesapladı, saydı" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥāşəb חָשַׁב z "sayma, sanma, tasarlama" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ve Farsça dīwān ديوان z "1. defter, özellikle resmi karar ve hesapların yazıldığı defter, şiir koleksiyonu, 2. yazmanlar heyeti, büro, sekretarya, mahkeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) dīvān "resmi daire, büro, sekretarya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *dipi-vahana- "yazı evi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Akatça duppu "yazı tableti" sözcüğünden türetilmiştir. Akatça sözcük Sumerce dup- "yazı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥasba'l-ḳadar حسب القدر z "kaderin gereği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasb حسب z "hesap, akıl yürütme, değerlendirme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hasep, kader maddelerine bakınız.
Arapça ḥsb kökünden gelen ḥasab حسب z "ölçme, hesaplama" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hesap maddesine bakınız.
Arapça ḥsb kökünden gelen ḥāsib حاسب z "hesaplayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba "sayı saydı, hesapladı" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için hesap maddesine bakınız.
Arapça ḥsb kökünden gelen ḥisāb حساب z "aritmetik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba حسب z "hesapladı, saydı" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥāşəb חָשַׁב z "sayma, sanma, tasarlama" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥsb kökünden gelen iḥtisāb إحتساب z "hesaba çekme, hesap kontrolü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba "hesap etti" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hesap maddesine bakınız.
Arapça ḳṣṣ kökünden gelen ḳiṣāṣ قصاص z "ödeşme, hesaplaşma, göze göz dişe diş ilkesine göre verilen ceza" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣṣ قصّ z "kesme, kırpma" sözcüğünün masdarıdır. Bu sözcük Arapça ḳaṣaṣ قصص z "kısaca anlatma" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥsb kökünden gelen maḥsūb محسوب z "hesaplanan, hesaplanmış" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hesap maddesine bakınız.
Arapça ḥsb kökünden gelen muḥāsabat محاسبة z "1. hesaplaşma, 2. hesap ilmi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasāb حساب z "hesaplama" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hesap maddesine bakınız.
Arapça ḥsb kökünden gelen muḥāsib محاسب z "hesap tutan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muḥāsabat محاسبة z "hesap tutma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için hesap maddesine bakınız.
Arapça ḥsb kökünden gelen muḥtasib محتسب z "hesaba çeken, kontrol eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba "saydı, hesap etti" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için hesap maddesine bakınız.
Latince abacus "1. her türlü masa, pano, tabla, 2. hesap tahtası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ábaks, abak- άβαξ, αβακ- z "tabla, masa" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca analogue "1. benzer, kıyaslanabilir, 2. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca análogon ανάλογον z "orantılı şey, benzeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω1, λογ- z "saymak, hesaplamak" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için +log maddesine bakınız.
Fransızca arrogant "küstah" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince arrogans "talepkâr, küstah" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince arrogare "talepkâr ve küstah olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince rogare "hesap sormak, talep etmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için derogasyon maddesine bakınız.
Fransızca décompte "1. indirim, iskonto, 2. hesap dökümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca compter "hesaplamak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen computare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kompüter maddesine bakınız.
Fransızca dérogation "özel bir durumda yasa veya hukuk ilkesinin uygulamasından vazgeçme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince derogare "1. bir şeyden pay veya kısıntı talep etmek, 2. (huk.) yasa önergesi sunmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince rogare "1. hitap etmek, 2. sormak, hesap sormak, 3. talep etmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rog- "hitap etmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reg-1 "yöneltmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için rast maddesine bakınız.
Fransızca différentiel "1. diferansiyel hesap, 2. bir hareketi ayrı hızda dönen iki aksa taşıyan mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca différence "fark, farklılaşma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince differre, dilat- "ayırmak, dağıtmak, farklı kılmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "taşımak" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bher-1 "taşımak, getirmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Fransızca codex pharmaceutique "resmen onaylanan ilaçlar katalogu" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Latince cōdex, cōdic- "1. ağaç kütüğü, 2. yazı tableti, defter, özellikle büyük boy hesap veya karar defteri" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca compteur "sayaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca compter "saymak, hesaplamak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince computare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kompüter maddesine bakınız.
Fransızca comptoir "gişe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince computatorium "para sayma yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince computare "hesaplamak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kompüter maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce aynı anlama gelen ration sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen razione sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ratio "hesap" Daha fazla bilgi için racon maddesine bakınız.
Fransızca rationel "akla uygun, akılcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen rationalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ratio "akıl, hesaplama yeteneği" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için racon maddesine bakınız.
Fransızca taxi "ticari otomobil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca voiture à taximètre "ücret ölçme cihazıyla donatılmış kiralık at arabası (xix)" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca taxe "tarife, ücret, vergi" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince taxare "değer biçmek, hesaplamak" fiilinden türetilmiştir.
İngilizce score "1. kesik, çentik, 2. sayı gösteren çentik, hesap pusulası, sporda puan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) skor "çentik, hesap tahtası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skeran "kesmek, çentik açmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-1 "kesmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için korteks maddesine bakınız.
İtalyanca ragione "akıl, mantık, usul, düzen" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince ratio "1. akıl, mantık, düzen, 2. hesap" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince reri, rat- "saymak, muhakeme etmek, akıl yürütmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ərē- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rē(i)- "saymak, akıl yürütmek" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.