Dr - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dr Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca ve İngilizce dragoman "(resmi görüşmelerde taraflara eşlik eden) tercüman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen dragomano sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen dragómanos δραγόμανος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Arapça aynı anlama gelen tarcumān ترجمان z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tercüman maddesine bakınız.
Hıdır İlyas "Ortadoğu halk inançlarında bereket getirici olarak bilinen iki kutsal kişilik" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça χiḍr خضر z "Kuranda adı geçen kutsal kişilik, Hızır" ve Arapça ilyās إلياس z "İbrani peygamberlerinden biri, Eliyahu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hızır maddesine bakınız.
Arapça drk kökünden gelen idrāk إدراك z "bir şeyin sonuna veya dibine ulaşma, erme, bir şeyi tam olarak kavrama, anlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darak درك z "ulaşım, varma, bir şeyin en dip noktası, dereke" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için dereke maddesine bakınız.
Arapça drr kökünden gelen idrār إدرار z "1. bol süt verme, 2. (mec.) fazla işeme, idrar sürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darra درّ z "bolca aktı" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça ḳdr kökünden gelen ḳudrat قدرة z "güç, iktidar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadara قدر z "gücü yetti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için kadir1 maddesine bakınız.
Arapça lā adrī لا أدرى z "'bilmemci', kuşkucu, skeptik" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça dry kökünden gelen adrā أدرا z "bilirim, biliyorum (geniş zaman eril 1ci tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için la+, dirayet maddelerine bakınız.
Arapça drs kökünden gelen madrasat مدرسة z "ders yeri, okul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dars درس z "bir metni (özellikle Kur'anı) cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için ders maddesine bakınız.
Arapça drk kökünden gelen mudrik مدرك z "idrak eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça idrāk إدراك z "konunun en dibine kadar inme, derinlemesine kavrama" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için dereke maddesine bakınız.
Arapça ndr kökünden gelen nadrat ندرة z "ender olma, az bulunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadara ندر z "ender idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadr "göğüs, bağır, (mec.) bir şeyin başı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadr صدر z "1. göğüs, 2. kaynak, suyun başı, başlangıç, bir şeyin ön tarafı, önder, başbuğ, ferman kaynağı" ve Arapça aˁẓām أعظام z "en büyük" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sudur, azami maddelerine bakınız.
Arapça tadrīcan تدريجً z "adım adım, derece derece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça drc kökünden gelen tadrīc تدريج z "adım adım gitme, basamak çıkma" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için derece maddesine bakınız.
Arapça drs kökünden gelen tadrīs تدريس z "ders verme, eğitim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dars درس z "yorumlayarak öğretme yöntemi" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ders maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +drome veya dromo+ "yol, yarış pisti" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca drómos δρόμος z "1. koşu, 2. koşu yolu, pist" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca treχō, drom- τρεχω, δρομ- z "koşmak, hızlı yürümek, tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *drem-, dromo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-1 "adım atmak, koşmak, tırıs gitmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen andro+ "erkek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anér, andr- ανέρ, ανδρ- z "erkek, er, adam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ənr- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ner- kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.