Donatma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Donatma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça chz kökünden gelen mucahhaz مجهّز z "techiz edilmiş, donanımlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tachīz تجهيز z "donatma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cihaz maddesine bakınız.
Arapça rḥl kökünden gelen raḥlat رحلة z "deve semeri, deve semeri şeklinde okuma masası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥl رحل z "deveyi donatma, semer bağlama" sözcüğünün ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice raχlā רחלא z "hayvan yükü, bagaj" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça chz kökünden gelen tachīz تجهيز z "hazırlama, donatma, tedarik etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cihāz جهاز z "donanım, gereç" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cihaz maddesine bakınız.
Fransızca cosmetique "görüntü güzelleştirmeye ilişkin [sıf.], güzellik müstahzarı [ad]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kosmetikós κοσμετικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kosméō κοσμέω z "düzenlemek, çeki düzen vermek, donatmak, güzelleştirmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kozmos maddesine bakınız.
Fransızca habillé "giyinik, özellikle gece kıyafeti giymiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca habiller "hazırlamak, donatmak, giydirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince habitus "kılık, donanım" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince sözcük Latince habēre "sahip olmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için habitat maddesine bakınız.
Venedikçe armadòr veya Fransızca armateur "gemi donatan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca armer "donatmak, silahlandırmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen armare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için arma maddesine bakınız.
Fransızca armature "donanım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca armer "donatmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için arma maddesine bakınız.
Fransızca équipe "1. gemi mürettebatı, 2. herhangi bir iş için derlenen kadro ve donanım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca équiper "gemi donatmak [esk.], genel anlamda donatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) skip "gemi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *skipam sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca équipement "donanım, alet edevat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca équiper "donatmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekip maddesine bakınız.
Fransızca instrument "1. araç, alet, 2. müzikte çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen instrumentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince instruere, struct- "kurmak, oluşturmak, donatmak, teçhiz etmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince struere, struct- "yığmak, dikmek, inşa etmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için strüktür maddesine bakınız.
Fransızca gabarit "ölçme kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *garwian "kalıplamak, donatmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca garniture "donatım, armatür [esk.], süsleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garnir "tahkim etmek, donatmak" fiilinden +tura sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *warnjan "korunmak" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için garnizon maddesine bakınız.
İngilizce extrapolation "1. bir metin içinden bir parçayı çıkarma, 2. (mantık ve matematikte) bilinen bir diziden hareketle dizinin bilinmeyen ögelerini çıkarsama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce ve Latince extra "dışarı" ve İngilizce interpolation "metin içine parça ekleme" sözcüklerinin bileşiğidir. İngilizce sözcük Latince interpolare "içine katmak, donatmak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekstra maddesine bakınız.
İspanyolca armada "donanma" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca armar "donatmak, (ordu veya gemi) silahlandırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince arma "savaş donanımı, silah, zırh" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için arma maddesine bakınız.
Latince imperator "ordu kumandanı, serdar, Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un MÖ 30 yılında benimsediği unvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince imperare "buyurmak, komuta etmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince parare "tedarik etmek, donatmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.