Dizim - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dizim Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça nḥw kökünden gelen naḥw نحو z "1. taraf, yön, usul, metod, 2. (Arapça dilbilgisinde) sözdizimi, sentaks" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥā نحا z "kastetti, yöneldi, yol gitti" fiilinin masdarıdır.
Fransızca syntaxe, syntact- "sözdizimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen syntáksis συντάξις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tássō, tag- τάσσω, ταγ- z "dizmek, düzenlemek" fiilinden +sis sonekiyle syn+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için taktik maddesine bakınız.
Fransızca tactique "bir askeri birliği sahaya dizme usulü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca taktiká τακτικά z "diziş, dizim, ordu düzme sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tássō, tag- τάσσω, ταγ- z "dizmek, düzenlemek" fiilinin nötr hal çoğuludur. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tāg- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca piquage "matbaacılıkta hurufat dizimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pica sözcüğünden +age sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pika maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 4 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.