Dirse - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dirse Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe tirsgek sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tir "diz" sözcüğünden +Ak3 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diz maddesine bakınız.
Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) arişn "1. dirsek, ön kol, 2. bir uzunluk birimi" sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen araşni- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde arəthna- "dirsek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için arma maddesine bakınız.
Farsça bāzū بازو z "üst kol, kolun omuzla dirsek arasında kalan bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen bāzūg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen bāzav-, bāzu- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe bāhu "kol" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhāghu-s "kol" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca pygmée "1. Afrika'da yaşayan kısa boylu bir ırk, 2. genelde kısa boylu, cüce" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pygmaîos πυγμαῖος z "'1 pygmē boyunda olan', cüce" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pygmē πυγμή z "1. yumruk, 2. yumruktan dirseğe kadar olan uzunluk, arşın" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peug- "yumruk veya değnekle vurmak" biçiminden evrilmiştir.
Venedikçe comodìn "dirsek yüksekliğinde olan dolap, büfe" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe còmodo "ölçülü, kullanışlı, pratik" sözcüğünün dr. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen commodus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince commodare "aynı ölçüde olmak, birbirine uymak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince modus "ölçü" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mod maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.