Dikil - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dikil Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁmd kökünden gelen ˁamūd عمود z "sütun, dikilitaş, direk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamada عمد z "dikti, destekledi, pekiştirdi, amaçladı, bir işi bilerek yaptı" fiilinin ismi mübalağasıdır.
Arapça χṭr kökünden gelen iχṭār إخطار z "uyarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "dikildi, aydı, duygu veya düşünceye kapıldı" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hatır maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳāmat قامة z "1. duruş, boy, endam, 2. namaz için ayakta durma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "1. ayağa kalkma, durma, dikilme, 2. karşı koyma, direnme, 3. başında durma, yönetme, 4. var olma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça myl kökünden gelen mīl ميل z "1. iğne veya şiş şeklinde şey, tekerlek ekseni, 2. yol kenarına dikilen dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça şχṣ kökünden gelen şaχṣ شخص z "kişi, birey, belli bir kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şuχūṣ شخوص z "dikilme, ayağa kalkma" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca menhir "Fransa'da neolitik çağa ait dikilitaş, megalit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Bret men "taş" ve Bret hir "uzun" sözcüklerinin bileşiğidir. sözcük Bret menhir "uzun taş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dolmen maddesine bakınız.
Eski Türkçe kalı- "kalkmak, dikilmek" fiilinden +gAn sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kalk- maddesine bakınız.
Farsça tigal تگل z "seyrek ve eğreti dikiş, eğreti dikilen şey, yama" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Eski Türkçe tik- "dikiş dikmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için dik- maddesine bakınız.
Yeni Yunanca χáraki χάρακι z "fidanlara destek için dikilen kazık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χáraks χάραξ z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca χarássō χαράσσω z "bilemek, çentmek, kazmak, kazımak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için karakter maddesine bakınız.
Fransızca monolithe "dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca monólithos μονόλιθος z "tektaş, dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mono+, lito+ maddelerine bakınız.
Fransızca obélisque "dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca obelískos οβελίσκος z "1. küçük şiş, iğne, 2. ucu sivri sütun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca obelós οβελός z "şiş, mil" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için pul maddesine bakınız.
Farsça bāfte بافته z "dikilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bāftan بافتن z "dikmek, dokumak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen waftan fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *webh-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *webh- kökünden türetilmiştir.
Fransızca assistant "yardımcı, yamak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca assister "yanında durmak, el vermek, yardımcı olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen assistere fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sistere, stāt- "durmak/durdurmak, dikmek/dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *si-stə- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stā- "durmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Fransızca brochure "ciltlenmeden dikilmiş birkaç sayfadan oluşan kitapçık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brocher "saplamak, şiş veya çuvaldızla dikmek, kitabın ciltlemek amacıyla dikmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için broş maddesine bakınız.
Fransızca existentialisme "varoluşçuluk, varoluşçu felsefe veya yaşam tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca existence "varoluş, mevcudiyet" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen exsistentia sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince exsistere "ortaya çıkmak, zuhur etmek, olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince sistere, stat- "durmak, dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için asistan maddesine bakınız.
Fransızca érection "dikme, dikilme, dikleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen erectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince erigere, erect- "dikmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince regere, rect- "doğrultmak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için reji maddesine bakınız.
Fransızca piqué "1. sivri bir şeyle delinmiş, gagalanmış, 2. ikiş tabakaka kumaşın üstüste dikilmesiyle elde esilen bir tür dokuma, 3. uçağın dikey olarak dalışa geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca piquer "gagalamak, sivri bir şeyle delmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pik2 maddesine bakınız.
Fransızca résistance "direnç, direniş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca résister "karşı durmak, karşı koymak, direnmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen resistere, restat- fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sistere, stat- "durmak, dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için asistan maddesine bakınız.
Fransızca transplante "sökülüp başka yere dikilen fidan veya organ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transplanter "fidan aktarmak, başka yere dikmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince transplantare fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince plantare "ayakla basmak, yere sokmak, bitki dikmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için plan maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde Işaret olarak yere dikilen çubuk anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan arda kelimesi Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 20 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.