Dike - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dike Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça bġy kökünden gelen bāġī باغى z "(birinin malına veya hakkına) göz diken, zalim, fahiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baġy بغى z "hakkı olmayana göz dikme, zorla alma, zulmetme" sözcüğünün failidir.
Arapça rtb kökünden gelen martabat مرتبة z "basamak, derece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rataba "dik durdu, dikeldi" fiilinin ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için rütbe maddesine bakınız.
Arapça rtb kökünden gelen rutbat رتبة z "1. basamak, 2. mevki, duruş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rataba رتب z "dik durdu, dikeldi" fiilinin ismi merresidir.
Arapça zaˁfarān veya ṣaˁfarān زعفران z "sarı boya veren soğanlı bitki, crocus sativus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zarparan "'altın-diken', sarı boya veren soğanlı bitki, crocus sativus" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zer maddesine bakınız.
Arapça şwk kökünden gelen şawkat شوكة z "1. diken, 2. (mec.) ruhsal güç, cesaret, savaş azmi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şawk شاك z "sivri olma, batma" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça şwk kökünden gelen şawkat شوكة z "diken" ve Farsça būstān بوستان z "bahçe" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şevket maddesine bakınız.
Çingenece (Roma) dikés "bak!" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Çingenece (Roma) dikáva "bakmak" fiilinden türetilmiştir.
İtalyanca zinco "tutya madeni" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yüksek Almanca zinko "1. zıpkın, diken, çatal dişi, 2. tutya madeni" sözcüğünden alıntıdır.
Latince acanthus "kenger bitkisi, ayı pençesi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ákanthos ἄκανθος z "diken-çiçeği, kenger bitkisi, ayı pençesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akē ἀκή z "sivri uç, diken" ve Eski Yunanca anthos ἄνθος z "çiçek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için akro+, antoloji maddelerine bakınız.
Fransızca disque "yassı daire şeklinde nesne" veya İngilizce disc "yassı daire şeklinde nesne" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen discus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca dískos δίσκος z "yarışma amacıyla fırlatılan genellikle yassı ve yuvarlak nesne" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dikéō δικέω z "atmak, fırlatmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca échidné "dikenli karıncayiyen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca éχidna ἔχιδνα z "'dişi yılan', mitolojide yılan ve insan karması bir yaratık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca éχis ἔχις z "zehirli yılan, engerek" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *eghi- (*angʷhi-) "yılan" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ejderha maddesine bakınız.
Yeni Yunanca skorpídi σκορπίδι z "zehirli dikenleri olan bir balık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca skorpíos σκορπίος z "akrep" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Ana-Samice ˁqrb kökünden gelen bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için akrep maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen cactus sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen cactus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Linnaeus, İsv. botanist (1707-1778).) Bu sözcük Eski Yunanca káktos κάκτος z "devedikeni" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca cataracte "1. şelale, 2. göz perdesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca katarráktēs καταρράκτης z "şelale, dikey kapanan kale kapısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca arássō, arag- αράσσω, αραγ- z "çarparak düşmek" fiilinden kata+ önekiyle türetilmiştir.
Yeni Yunanca kókkino κόκκινο z "1. kırmızı, 2. kırmızı tane şeklinde meyveleri olan bir bitki, dikenli mersin, ruscus aculatus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kókkinos κόκκινος z "kabuğundan kırmızı boya elde edilen böcek, koşnil kırmızısı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kókkos κόκκος z "tane, tohum, koza" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca syndicat "ortak bir çıkarı korumak için kişi veya şirketlerin kurduğu birlik, meslek örgütü, kredi konsosriyumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince syndicus "kayyım, alacaklıların haklarını temsil etmek için mahkeme tarafından tayin edilen kimse" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sýndikos σύνδικος z "avukat, hukuki vekil, özellikle bir topluluğun haklarını savunan temsilci" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dikē δικη z "hukuk, yargı" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dikā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deik- "işaret etmek, belirtmek, adını koymak, resmen ilan etmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
Yeni Yunanca vátos βάτος z "1. dikenli çalı, böğürtlen, 2. köpekbalığına benzeyen ve kuyruğunda dikenleri bulunan yassı balık, raja batis" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca bátos βάτος z "dikenli çalı, böğürtlen" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca framboise "ahududu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bråma- "dikenli bir çalı, böğürtlen" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca cadre "1. çerçeve, armatür, 2. personel çizelgesi, 3. idari personel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca quadro "1. çerçeve, 2. dikey ve yatay çizgilerle dörtgenlere bölünmüş çizelge " sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince quadrum "kare, dörtgen" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kare maddesine bakınız.
Fransızca piqué "1. sivri bir şeyle delinmiş, gagalanmış, 2. ikiş tabakaka kumaşın üstüste dikilmesiyle elde esilen bir tür dokuma, 3. uçağın dikey olarak dalışa geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca piquer "gagalamak, sivri bir şeyle delmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pik2 maddesine bakınız.
Fransızca spinal "omurgaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince spina "1. diken, iğne, 2. omurga" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *spei-nā "diken" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *spei- "sivri, uç" kökünden türetilmiştir.
Fransızca chandelle "1. mum, havai fişek, 2. oyunda topu dikey olarak havalandırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince candela "mum" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince candere "yanmak, akkor olmak" fiilinden +ul+ sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kandil maddesine bakınız.
Fransızca vertical "dikey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince verticalis "dik, sivri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vertex, vertic- "zirve, tepe noktası" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için versiyon maddesine bakınız.
İngilizce backup "yedeklemek, yedek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce back "sırt, arka; arkalamak" (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bakaz "sırt, arka" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce up "dikelme ve kalkma anlamı veren edat" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bek, upload maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca aynı anlama gelen vúrtsa βούρτσα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Geç Latince bruscia "sert ve dikenli çalılık, fırça" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince bruscus "bir tür çalı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.