Digin - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Digin Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁrf kökünden gelen iˁtirāf إعتراف z "bildiğini kabul etme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için irfan maddesine bakınız.
Arapça whm kökünden gelen tuhmat تهمة z "suç isnat etme, suç işlediğine dair kuşku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "vehmetti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için vehim maddesine bakınız.
Arapça ẓrf kökünden gelen ẓarf ظرف z "1. güzellik, zarafet, 2. bir şeyin dış yüzü, kılıf, 3. gramerde bir şeyin nerede ve nasıl yapıldığını belirten sözcük, zarf" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca cobalte "metalik bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yüksek Almanca kobolt "maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce tilt "1. cirit oyunu, 2. birini veya bir şeyi iterek yerinden oynatma, kaydırma, 3. pinball makinelerinin sarsıldığında kilitlenmesini sağlayan mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce tealt "cirit" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
İngilizce pheromone "bir hayvan tarafından salındığında başka bir hayvanda spesifik bir tepki doğuran hormon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Peter Karlson ve Martin Lüscher, Amer. biyologlar.) İngilizce sözcük Eski Yunanca pherō φέρω z "iletmek, taşımak" ve İngilizce hormone sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için anafor maddesine bakınız.
Fransızca catéchisme "resmi bir öğretiyi soru-cevap şeklinde öğreten el kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen catechismus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca katēχismos κατήχισμος z "hocanın söylediğini sesli olarak tekrarlamak yoluyla öğretim, heca" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ēχō ήχω z "seslenmek" fiilinden +ism sonekiyle kata+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için eko maddesine bakınız.
Fransızca antigène "bir organizmaya girdiğinde antikor oluşumuna neden olan yabancı öge (zehir, mikrop vb.)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca +gène1 "doğum, oluşum" parçacığından anti+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +jen1 maddesine bakınız.
Fransızca déterminisme "insan kaderinin önceden belirlenmiş olduğunu ve özgür iradenin varolmadığını savunan felsefi görüş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca déterminer "belirlemek" fiilinden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince determinare "bir şeyi bir şeyden sınırla ayırmak, belirlemek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince terminare "sınırlamak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için terminal maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce fluorescent "gaz ışıması ilkesine göre çalışan elektrik ampulü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 General Electric Co.) Fransızca sözcük İngilizce fluorescence "fluor gazı gibi elektrik akımı verildiğinde ışıma özelliği" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1852 George Gabriel Stokes, İng. fizikçi.) Bu sözcük Yeni Latince fluor "bir element" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flor maddesine bakınız.
Fransızca mascotte "uğur getirdiğine inanılan nesne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde masco "cadı, büyücü" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca nihilisme "hiçbir şeyin değeri olmadığını öngören siyasi düşünce" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Friedrich H. Jacobi, Alm. filozof (1743-1819).) Fransızca sözcük Latince nihil "hiç, hiçbir şey" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince ne "değil" ve Latince hilum "çok küçük şey" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için negatif maddesine bakınız.
İngilizce alibi "suç zanlısının suç yerinde olmadığına dair kanıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince alibi "'başka yerde'" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince alius "başka, diğer" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için alias maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan güven kelimesi Dediklerimin gerçekliği bozmadığına güvenim var. - N. Uygur anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde denetlemek işi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan denetleme kelimesi görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma anlamındadır.
Türkçe sözcük, Eylem halinde Bir işin doğru ve yönetime uygun olarak yapılıp yapılmadığınıincelemek, murakabe etmek, teftişetmek, anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan katiyen kelimesi Ekmek yediğin kapıya katiyen küfranlık etmeyeceksin. - K. Tahir anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan donuk kelimesi Donuk ışıkta birçok fokun mağaraya girdiğini görmüş. - Halikarnas Balıkçısı anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 18 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.