Derm - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Derm Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) darmān درمان z "ilaç, tedavi, sağaltım" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde drva- "sağlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dher-2 "sağlam olmak, sağlamak, sağalmak" biçiminden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +derme veya dermato+ "deri" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca dérma δέρμα z "deri, cilt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca derō δερω z "soymak, derisini yüzmek, yırtmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-2 "yarmak, yırtmak, soymak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca épiderme "üst deri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epidermís επιδερμίς z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dérma δέρμα z "deri" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için derma+ maddesine bakınız.
Fransızca taxidermie veya İngilizce taxidermy "hayvan ölüsü doldurma ve koruma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca táksis τάξις z "düzen, düzenleme" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca tássō, tag- τάσσω z "dizmek, düzenlemek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca dérma δέρμα z "deri" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için taktik, derma+ maddelerine bakınız.
Farsça darmiyān "(bir söz veya konuyu) ortaya atma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça miyān "orta" sözcüğünden der+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için meyan2 maddesine bakınız.
Arapça ˁfw kökünden gelen ˁafw عفو z "silme, giderme, cezasını iptal etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "sildi, giderdi, affetti, muaf tuttu, kaçındı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁlc kökünden gelen ˁilāc علاج z "ilaç, derman" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça rsl kökünden gelen irsāl إرسال z "gönderme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için resul maddesine bakınız.
Arapça zwl kökünden gelen izālat إزالة z "giderme, yoketme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zawāl زوال z "gitme, eksilme, yokolma, tükenme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zeval maddesine bakınız.
Arapça mlk kökünden gelen malak ملك z "bir tür tanrısal varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice məlāk מלך z "elçi, haberci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #lAk לאך z "gönderme" kökünden türetilmiştir.
Arapça rsl kökünden gelen mursal مرسل z "1. gönderilmiş, aktarılmış, 2. kaynağı ikinci derecede rivayete dayanan hadis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça irsāl إرسال z "gönderme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için resul maddesine bakınız.
Arapça nsχ kökünden gelen nasχ نسخ z "1. bir belge veya kitabı kopyalama, temize çekme, nüshasını çıkarma, 2. bu iş için kullanılan standart kitap yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nəsāχ נְסָח z "1. kaldırma, giderme, 2. yazı kopyalama, temize çekme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça rdd kökünden gelen radd ردّ z "geri çevirme, geri gönderme, geri sürme, iade etme, reddetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "geri çevirdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça slḥ kökünden gelen silāḥ سلاح z "silah" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice şelāχ שלח z "a.a., özellikle mızrak gibi fırlatılan silah" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice #şlχ שלח z "gönderme" kökünden türetilmiştir. )
Arapça dwy kökünden gelen tadāwī تداوي z "iyileştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dawāˀ دواء z "ilaç, derman" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için deva maddesine bakınız.
Arapça lfw kökünden gelen talāfī تلافي z "bozulmuş bir şeyi düzeltme, ziyanı giderme" sözcüğünden alıntıdır.
Eski Türkçe térin- "derinmek, toplanmak" fiilinden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tér- "dermek, toplamak" fiilinden +In- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için der- maddesine bakınız.
Eski Türkçe tér- "dermek" fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için der- maddesine bakınız.
Eski Türkçe tér- "dermek, derlemek" fiilinden +gU sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için der- maddesine bakınız.
Fransızca sadece bileşiklerde görülen +iatre veya iatro+ "doktor, tabip" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca iatrós ιατρός z "doktor, tabip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca iáomai ιάομαι z "tedavi etmek, derman olmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca analgésie "uyuşturma, acı duygusunu giderme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca algaisía αλγαισία z "acı duyma" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca álgos άλγος z "acı" ve Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "duymak, hissetmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için estetik maddesine bakınız.
Fransızca apostolique "İsa'nın havarilerine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen apostolicus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen apostolikós αποστολικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca apóstolos απόστολος z "1. ulak, haberci, resul, 2. İsa'nın 12 müridine verilen ad, havari" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca apostéllō αποστέλλω z "(bir görevle) göndermek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca stéllō στέλλω z "göndermek" fiilinden apo+ önekiyle türetilmiştir.
İngilizce apotropaic "kötü büyüyü gidermeye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca apotrópaios ἀποτρόπαιος z "kem göz gideren" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +derme veya dermato+ "deri" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca dérma δέρμα z "deri, cilt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca derō δερω z "soymak, derisini yüzmek, yırtmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-2 "yarmak, yırtmak, soymak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca épiderme "üst deri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epidermís επιδερμίς z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dérma δέρμα z "deri" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için derma+ maddesine bakınız.
Fransızca kermesse "Kilisede Pazar ayininden sonra hayır için yapılan satış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca kerkmisse "kilise ayini" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kerk "kilise" (NOT: Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen kîrikon biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Eski Yunanca kyrikón κυρικόν z "'tanrı evi', kilise" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kýrios κύριος z "rab, tanrı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. ) ve Latince missa "Pazar ayini" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için mesaj maddesine bakınız.
Fransızca taxidermie veya İngilizce taxidermy "hayvan ölüsü doldurma ve koruma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca táksis τάξις z "düzen, düzenleme" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca tássō, tag- τάσσω z "dizmek, düzenlemek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca dérma δέρμα z "deri" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için taktik, derma+ maddelerine bakınız.
Fransızca amortir, amortiss- "1. öldürmek, durdurmak, söndürmek, canlılığını gidermek, 2. (bir borcu veya varlığı) adım adım ödemek, itfa etmek" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *admortire "ölmek, öldürmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince mortuus "ölüm" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mort maddesine bakınız.
Fransızca barricade "Paris'te 1588 ihtilali esnasında asilerin büyük fıçıları toprak ve taş doldurarak yaptığı mevzilere verilen ad, her çeşit derme çatma korunak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca barrique "fıçı, varil" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *barrica sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca délegué "murahhas, birini veya bir şeyi temsil etmek üzere gönderilen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca déleguer "görev vermek, görevli olarak göndermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen delegare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince legare, legat- "bir sorumluluk veya yükümlülük vermek, görevlendirmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince fiil Latince lex, leg- "kanun, yükümlülük" sözcüğünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için legal maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 32 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.