Derec - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Derec Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça drc kökünden gelen daracat درجة z "adım, basamak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça durūc veya daracān دروج/درجان z "yürüme, adım atma, adım adım gitme" sözcüğünün ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice drg kökünden gelen dargā דרגא z "yürüme, adım" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça daraggu "patika, yürüme yolu" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça drc kökünden gelen mundaric مندرج z "kapsayan veya kapsanan" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça indirāc إندراج z "kapsanma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için derç maddesine bakınız.
Arapça ˁẓm kökünden gelen ˁaẓāmat عظامة z "aşırı derecede büyük olma, muazzam olma, yücelik" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça dḳḳ kökünden gelen daḳīḳat دقيقة z "1. partikül, ince ayrıntı, nüans, 2. derecenin ve saatin altmışta biri" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dikkat maddesine bakınız.
Arapça drk kökünden gelen darakat دركة z "merdivenin en alt basamağı, bir şeyin en dip noktası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice drākā דרכא z "basamak, yol" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #drk דרכ z "ayağıyla basma" kökünden türetilmiştir. Aramice/Süryanice kök Aramice/Süryanice #drg דרג z "yürüme, gitme" kökü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için derece maddesine bakınız.
Arapça ġrḳ kökünden gelen ġarḳ غرق z "1. suya dalma, boğulma, 2. kendinden habersiz hale gelecek derecede dalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḳa غرق z "daldı, suya battı" fiilinin masdarıdır.
Arapça bi-ġāyat بغاية z "son derece (zarf)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāyat غاية z "bir şeyin son noktası, uç, zirve (isim)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gaye maddesine bakınız.
Arapça knh kökünden gelen kunh كنه z "bir şeyin özü veya son derecesi cevher, esas" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça rtb kökünden gelen martabat مرتبة z "basamak, derece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rataba "dik durdu, dikeldi" fiilinin ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için rütbe maddesine bakınız.
Arapça rsl kökünden gelen mursal مرسل z "1. gönderilmiş, aktarılmış, 2. kaynağı ikinci derecede rivayete dayanan hadis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça irsāl إرسال z "gönderme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için resul maddesine bakınız.
Arapça tadrīcan تدريجً z "adım adım, derece derece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça drc kökünden gelen tadrīc تدريج z "adım adım gitme, basamak çıkma" sözcüğünün zarfıdır. Daha fazla bilgi için derece maddesine bakınız.
Arapça rtb kökünden gelen tartīb ترتيب z "dizme, sıralama, dizi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rutbat رتبة z "derece, sıra" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rütbe maddesine bakınız.
İngilizce panorama "1. bir resmi silindir etrafında döndürerek 360 derece görüntü gösteren aygıt, 2. genel görüntü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1788 Robert Barker, İrl. ressam.) İngilizce sözcük Eski Yunanca pâs, pan(t)- πᾶς, παν(τ)- z "tüm" ve Eski Yunanca ʰórama ὅραμα z "görüntü, manzara" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰoráō, op- ὁράω z "görmek, bakmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pan+, optik maddelerine bakınız.
Fransızca degradé "1. (askeriyede) rütbesi düşürülmüş, 2. (renk) soluk, solan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dégrader "kademe azalmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca grader "kademelendirmek, derecelendirmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince gradus "adım, kademe, derece" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için grado maddesine bakınız.
Fransızca classe "1. sınıf, derece, 2. özellikle üstün sınıf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince classis "Roma yurttaşlarının bölündüğü altı askeri sınıftan her biri, tertip, askeri sınıf" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince clad- "(askere) çağırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *klə-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelə-2 "bağırmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.
İtalyanca grado "basamak, kademe, derece" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince gradus "adım, basamak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghrd-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghredh- "yürümek, adım atmak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce sadece bileşiklerde görülen nano+ "1. bir birimin milyarda biri, 2. aşırı derecede küçük" parçacığından alıntıdır. İngilizce parçacık Latince nanus "cüce" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce rating "derecelendirme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce rate "1. derece, düzey, ölçü, oran, 2. derecelendirmek, düzey ölçmek" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pro rata parte "belli bir ölçüye göre" deyiminden türetilmiştir. Latince deyim Latince ratus "hesaplanmış, ölçülü" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince reri, rat- fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için racon maddesine bakınız.
İngilizce upgrade "bir üst dereceye geçmek veya geçirmek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce grade "1. derece, basamak (isim), 2. derecelendirmek (fiil)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince gradus "adım, basamak" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için grado maddesine bakınız.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde Bir şeyin en yüksek derecesi, en yüksek noktası. Zirve. anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan evc kelimesi Koz: Seyyare mahreklerinin merkezden en uzak noktaları. anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 20 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.