Der- - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Der- Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe térin- "derinmek, toplanmak" fiilinden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tér- "dermek, toplamak" fiilinden +In- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için der- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe tér- "dermek" fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için der- maddesine bakınız.
Eski Türkçe tér- "dermek, derlemek" fiilinden +gU sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için der- maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +drome veya dromo+ "yol, yarış pisti" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca drómos δρόμος z "1. koşu, 2. koşu yolu, pist" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca treχō, drom- τρεχω, δρομ- z "koşmak, hızlı yürümek, tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *drem-, dromo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-1 "adım atmak, koşmak, tırıs gitmek" kökünden türetilmiştir.
İngilizce dendrology "ağaç bilimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca déndron δένδρον z "ağaç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-drew- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deru- "1. pek ve sağlam olma, 2. ağaç" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +derme veya dermato+ "deri" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca dérma δέρμα z "deri, cilt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca derō δερω z "soymak, derisini yüzmek, yırtmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-2 "yarmak, yırtmak, soymak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca fédération "özerk bölgelerin birleşmesiyle oluşan devlet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince foederatio "ittifak, birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince foedus, foeder- "ittifak, sözleşme, ant" sözcüğünden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhoidhes- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheidh- "güvenmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca tremplin "zıplama tahtası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen trampolino sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tre(m)p- "ayakla basmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dre(m)b- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-1 "adım atmak, koşmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +drom maddesine bakınız.
Fransızca trottoir "kaldırım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca trotter "yürümek, at tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tredan "basmak, yürümek, adım atmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dr- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-1 "adım atmak, koşmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +drom maddesine bakınız.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde orta (vasat manasında). meyan, ara, aralık (ör: der-miyân; ortada, arada / miyân-ı güft ü gû; laf arası). bel, kemer yeri (ör: mû-miyân; kıl belli, ince belli). şarkı ve bestelerin üçüncü mısraı. anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan miyan kelimesi anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.