Dent - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dent Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca ve İngilizce identification "1. özdeşleşme, özdeşleştirme, 2. kimlik belirleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce identifier veya identify sözcüğünden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca ve İngilizce identité veya identity "1. özdeşlik, 2. kimlik" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince identitas "özdeşlik" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince idem "aynı, özdeş" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince id "o" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için id, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce indentation "diş izi gibi girinti, tipografide bir satırın içerlek dizilmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince indentare "diş geçirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince dens, dent- "diş" sözcüğünden türetilmiştir.
İtalyanca al dente "'dişe gelir', az pişmiş makarnayı tarif eden bir söz" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca dente "diş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dens, dent- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dent- biçiminden evrilmiştir.
Arapça fīrūza veya fayrūzac فيروز/فيروزج z "gök rengi bir süs taşı, türkuaz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen pīrōze veya payrōze پيروزه z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) padrōçak "ışık saçan, parlayan, muhteşem" sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *paiti-raok- "'geri-ışıyan', re-splendent" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde raok- "ışımak" fiilinden paiti+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ruz maddesine bakınız.
Farsça dandān دندان z "1. dişler, 2. Arap alfabesinde be, te, sin, ye gibi harflerin dişe benzeyen çıkıntıları" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Farsça dand دند z "diş" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen dantan- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dent- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aldente maddesine bakınız.
Fransızca orthodontie "diş düzeltme mesleği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca orthós ορθός z "düz, doğru" ve Eski Yunanca odoús, odont- οδούς, οδοντ- z "diş" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dent- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için orto+, aldente maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca sinagrída συναγρίδα z "bir tür balık, dentex dentex" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen synagrís, synagrid- συναγρίς, συναγριδ- z sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca dentelle "iğne oyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dent "diş" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dens, dent- sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aldente maddesine bakınız.
Fransızca décadent "1. yoz, sefih, 2. bohem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince decadens sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince decadere "bozulmak, geri düşmek, yozlaşmak" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce identification "1. özdeşleşme, özdeşleştirme, 2. kimlik belirleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce identifier veya identify sözcüğünden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca ve İngilizce identité veya identity "1. özdeşlik, 2. kimlik" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince identitas "özdeşlik" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince idem "aynı, özdeş" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince id "o" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için id, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce indentation "diş izi gibi girinti, tipografide bir satırın içerlek dizilmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince indentare "diş geçirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince dens, dent- "diş" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca irrédentisme "yabancı ülke yönetimindeki soydaşları gerekçe ederek yayılma siyaseti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen irredentismo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca terra irredenta "kurtarılmamış (vatan toprağı)" deyiminden +ism sonekiyle türetilmiştir. İtalyanca deyim Latince irredemptus "geri alınmamış" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince redimere "geri almak" fiilinden in+2 önekiyle türetilmiştir. Latince emere, empt- "almak" sözcüklerinin bileşiğidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *em- "almak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için prim maddesine bakınız.
Fransızca cure-dent "'diş temizler', diş temizleme çıtası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca curer "ihtimam göstermek, temizlemek" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen curare fiilinden evrilmiştir. ) ve Fransızca dent "diş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen dens, dent- sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için kür, aldente maddelerine bakınız.
Fransızca occidental "Batıya ait, Batılı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen occidentalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince occidens "batan (güneş), batı" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince occidere "düşmek, batmak, ölmek, telef olmak" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksesuar maddesine bakınız.
Fransızca pendentif "1. büyük tek mücevherli gerdanlık, 2. bir kubbeyi destekleyen asılı üçgen şeklinde alan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pendentivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pendēre "sarkmak, asılmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pend- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)pen- "sarkmak, asmak/asılmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pansiyon maddesine bakınız.
Fransızca chance "rastlantı, talih" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cadentia "1. düşme, 2. payına düşme, rast gelme, kısmetine çıkma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince cadēre, cas- "düşmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Fransızca tendance "eğilim, yönelim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince tendentia "(bir yöne doğru) çekilme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tendere, tens- "germek, çekmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tansiyon maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce transcendent "aşkın, duyularla algılanan dünyanın ötesine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transcendens "aşkın" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince transcendere "aşmak, dağın ötr yanına geçmek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince scandere "çıkmak, tırmanmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için iskele maddesine bakınız.
İtalyanca al dente "'dişe gelir', az pişmiş makarnayı tarif eden bir söz" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca dente "diş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dens, dent- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dent- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce pin code sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce personal identification number "kişisel kimlik numarası" sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için kod maddesine bakınız.
İngilizce sim card "cep telefonu kartı" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce subscriber identity module "abone kimlik modülü" sözcüğünün kısaltmasıdır.
İngilizce UFO "uçan daire" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce unidentified flying object "'teşhis edilemeyen uçan cisim'" sözcüğünün kısaltmasıdır.
İtalyanca sözcük, Adıl halinde onu (eril) anlamına gelir. İtalyanca dilinden alınan lo kelimesi bunu (eril) anlamındadır. İtalyanca sözcük, halinde Ünlü harfle ya da sc, sp, gn, pn, ps, x, z harfleriyle başlayan eril ve tekil isimlerin belirli tanımlılık edatıdır. (Ünlü harfle başlayan isimlerden önce l' şekilnde yazılır.) anlamına gelir. İtalyanca dilinden alınan lo kelimesi dev'essere lo studente dello scambio (bu takaslı öğrenci olmalı) anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 23 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.