Demok - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Demok Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca démocrate "demokrasiden yana olan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca démocratie "demokrasi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca dēmokrateía δημοκρατεία z "halk iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dēmos δήμος z "halk, ahali" ve Eski Yunanca krátēs κράτης z "güçlü, iktidar sahibi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için demo+, +krat maddelerine bakınız.
Rusça bol'şevik "'azamici', Rus Sosyal Demokrat Partisinin maksimum devrimci programı savunan hizbi (1903)" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça bol'şiy "daha büyük, en büyük, azami" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Rusça bol'şoy "büyük" sözcüğünden türetilmiştir. Rusça sözcük Eski Slavca bolişi sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca démocrate "demokrasiden yana olan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca démocratie "demokrasi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca dēmokrateía δημοκρατεία z "halk iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dēmos δήμος z "halk, ahali" ve Eski Yunanca krátēs κράτης z "güçlü, iktidar sahibi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için demo+, +krat maddelerine bakınız.
Fransızca dictateur "1. demokrasilerde geçici bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici, 2. her türlü zorba yönetici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dictator "Roma cumhuriyetinde belli bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dictare "bildirmek, buyurmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dikte maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan temsilci kelimesi Demokrasinin en basit ve en açık tarifi halkın kendi temsilcilerini gizli oy ile seçmesidir. - M. Kaplan anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.