Degi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Degi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe degül sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tegir- "döndürmek, çevirmek" fiilinden +mAn sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için devir- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tegir- "çevirmek" fiilinden +? sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için değirmen maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça bi lā بلا z "'ile değil', -siz (yoksunluk edatı)" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bi+1, la+ maddelerine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen iḥālat إحالة z "bir alacağı veya borcu başkasına devretme, havale etme, ciro etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawl حول z "bir şeyken başka şey olma, değişme, dönüşme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça mā -- illā ما ... إلّا z "--den başka olmaz" deyiminden türetilmiştir. Arapça deyim Arapça illā إلّا z "hariç, --den başka (bağlaç)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça in إن z "ilgi edatı, ki" ve Arapça لا z "değil" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için la+ maddesine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen istiḥālat إستحالة z "(bir süreç içinde) dönüşme, evrilme, (böcek) hal değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حال z "döndü" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça ḳlb kökünden gelen ḳalb2 قلب z "değişme, dönme, tersine çevirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalaba قلب z "değiştirdi, tersine çevirdi, döndürdü, evirdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳālū balā قالو بلا z "'evet dediler', Kuran'a göre Allah'ın 'ben sizin rabbiniz değil miyim?' sorusuna insanların verdiği cevap" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ḳālū قالو z "dediler" ve Arapça balā بلا z "(olumsuz bir soruya cevaben) evet" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kavil maddesine bakınız.
Arapça ka-an lam yakun "sanki yok gibi, yok hükmünde" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ka-an "sanki, gibi" ve Arapça lam "değil" ve Arapça yakun "var" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için keza, la+, yekûn maddelerine bakınız.
Arapça ḳirāt قرات z "1. keçiboynuzu çekirdeği, 2. değerli taşlar ve madenlerde kullanılan bir tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca kerátion κεράτιον z "1. 'boynuzcuk', keçiboynuzu bitkisi, ceratonia siliqua, 2. keçiboynuzu çekirdeğine eşdeğer tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kéras κέρασ z "boynuz" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için kerata2 maddesine bakınız.
Arapça لا z "değil, yok, hayır (edat)" fiilinden alıntıdır.
Arapça lā adrī لا أدرى z "'bilmemci', kuşkucu, skeptik" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça dry kökünden gelen adrā أدرا z "bilirim, biliyorum (geniş zaman eril 1ci tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için la+, dirayet maddelerine bakınız.
Arapça lā ḥawla wa lā ḳuwwata illā-llāhi لا حول و لا قوّت لّاالله z "'Allahtan başka güç ve kuvvet yoktur'" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil, yok" ve Arapça ḥawl حول z "güç, kuvvet, hal" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için la+, hal1 maddelerine bakınız.
Arapça lā ubālī لا اُبالى z "'umursamam'" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça byl kökünden gelen ubālī اُبالى z "önemserim, umursarım" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça bāla بال z "düşündü, önemsedi, dikkate altı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için la+ maddesine bakınız.
Arapça lā yamūt لا يموت z "ölmez, ölümsüz" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça mwt/myt kökünden gelen yamūt يموت z "ölür (geniş zaman eril üçüncü tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça māta مات z "öldü" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için la+, mevt maddelerine bakınız.
Arapça sAl kökünden gelen lā yusˀal لا يسءل z "'sorulmaz', sorumsuz" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça yusˀal يسءل z "sorulur (şimdiki zaman edilgen eril 3. tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça saˀala سأل z "sordu" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için la+, sual maddelerine bakınız.
Arapça mā lā yaˁnī ما لا يعنى z "anlamı olmayan" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ما z "ne" ve Arapça لا z "değil" ve Arapça yaˁnī يعنى z "anlamı var, ... demektir" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için la+, yani maddelerine bakınız.
Arapça bdl kökünden gelen mubādalat مبادلة z "değiş tokuş etme, bedeliyle değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bedel maddesine bakınız.
Arapça bdl kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mubādil مبادل z "mübadele eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mubādalat مبادلة z "eşdeğeri ile değiştirme, takas etme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için bedel maddesine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen mutaḥawwil متحوّل z "tahavvül eden, nitelik değiştiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḥawwul تحوّل z "değişme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça nwy kökünden gelen nawā نوا z "hurma çekirdeği" fiilinden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça ṭbˁ kökünden gelen ṭabīˁat طبيعة z "bir varlığın özünden veya yaradılıştan gelen özellikleri, kâinatın değişmez düzeni, insan karakteri, yaradılış, cibilliyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabˁ طبع z "mühür ve damga basma, damgalama" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için tab1 maddesine bakınız.
Arapça ġyr kökünden gelen taġyīr تغيير z "başkalaştırma, değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için gayri maddesine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen taḥawwul تحوّل z "hal değiştirme, dönüşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawl حول z "dönme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça ḳṣṣ kökünden gelen taḳāṣṣ تقاصّ z "ödeşme, göze göz dişe diş etme, değiştokuş etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳiṣāṣ قصاص z sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kısas1 maddesine bakınız.
Arapça bdl kökünden gelen tabdīl تبديل z "değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bedel maddesine bakınız.
Arapça bdl kökünden gelen tabaddul تبدّل z "bir halden başka hale dönme, değişme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badal بدل z "karşılık, eşdeğer, denk" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için bedel maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 29 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.