Değeri - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Değeri Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁyn kökünden gelen ˁayn عين z "1. göz, 2. göze, pınar, 3. seçkin kimse, zat, 4. bir şeyin ta kendisi, muayyen ve mahsus olan şey, 5. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne, mal, 6. Arap alfabesinde bir harf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁayin עין z "göz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen īnu sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça dīnār دينار z "altın para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice dīnārā דינרא z "gümüş Roma parası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince denarius "on as değerinde gümüş Roma parası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince deni "onar, onlu" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince decem "on" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için desi+ maddesine bakınız.
Arapça bdl kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mubādil مبادل z "mübadele eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mubādalat مبادلة z "eşdeğeri ile değiştirme, takas etme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için bedel maddesine bakınız.
Arapça ḳdr kökünden gelen taḳdīr تقدير z "değer biçme, değerini belirleme, değer verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadara قدر z "gücü yetti, boy ölçüştü" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kadir1 maddesine bakınız.
Farsça pāre2 پاره z "ödül, bahşiş, para" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) pārak "ödül, borç (ödenen şey)" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde pāra "borç" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde par- "ödemek, eşdeğerini vermek" fiilinden " önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *per-5 biçiminden evrilmiştir.
Almanca mark "Alman para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yüksek Almanca mark "1. işaret, damga, 2. 8 ons eşdeğeri altın ve gümüş tartı birimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *markō "sınır işareti, im, sınır" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *merg- "işaret, sınır" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için marj maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce ambivalence "kararsızlık, iki nitelik arasında gidip gelme hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Ambivalenz sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1910 Bleuler, Alm. psikolog.) Bu sözcük Latince ambi+ "her iki yönde (edat)" ve Latince valens "kadir olan, değeri olan" sözcüklerinin bileşiğidir. Latince sözcük Latince valere "kadir olmak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ambi+, valör maddelerine bakınız.
Fransızca dévaluation veya İngilizce devaluation "paranın değerini düşürme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce devaluate "değersizleştirmek, değerini düşürmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1914 İng.) İngilizce fiil İngilizce value "değer" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için valör maddesine bakınız.
İtalyanca lira "gümüş para birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca livre "1. bir tartı birimi, 2. bir libre gümüş değerinde para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince libra sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için libre maddesine bakınız.
Fransızca nihilisme "hiçbir şeyin değeri olmadığını öngören siyasi düşünce" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Friedrich H. Jacobi, Alm. filozof (1743-1819).) Fransızca sözcük Latince nihil "hiç, hiçbir şey" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince ne "değil" ve Latince hilum "çok küçük şey" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için negatif maddesine bakınız.
Fransızca prime "ödül, ödeme, özellikle sigorta veya faiz ödemesi, menkul kıymetlerde bir senedin yazılı değeri ile piyasa değeri arasındaki fark" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen praemium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praemium "1. yarışta birincilik, 2. birincilik ödülü" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince praeemere "ön sırayı almak, önde gelmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince emere, empt- "almak" fiilinden pre+ önekiyle türetilmiştir.
İngilizce feet "bir uzunluk birimi, kadem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce foot "1. ayak, 2. 31 cm eşdeğeri bir uzunluk birimi" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *fōt- "ayak" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pōd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ped-1 kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pa maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde Madem birsin, birlik olsun. Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette. - O. S. Orhon anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan dirlik kelimesi Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır. - S. Ayverdi anlamındadır.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde Osmanlı alfabesinin sekizinci harfi. anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan h kelimesi Ebced alfabesine göre sayısal değeri (8) anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (ölçü birimleri) Genelde tarım alanları için kullanılan yüz metre kare değerinde yüzey ölçü birimi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan ar kelimesi Fransızca are (fr) anlamındadır. Arnavutça sözcük, Ad halinde altın anlamına gelir. Arnavutça dilinden alınan ar kelimesi (2) ((t|eskimiş}} Arnavutçada iş,tarla,ben,yapan,eden anlamındadır anlamındadır. Eylem sözcük, Eylem halinde yorulmak anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (termodinamik) hava anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde öç, intikâm anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan ar kelimesi Ar. anlamındadır.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde Arap alfabesinin on beşinci,Osmanlı ve Fars alfabesinin de on sekizinci olan ض ‏ harfinin okunuşu. Mahreci dil, sağ veya sol üst azı dişinin üzerine getirilmesi şeklindedir. anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan dâd kelimesi Harfin Ebced hesabında sayı değeri 800 dür. anlamındadır. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde adalet, hak, doğruluk insaf anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan dâd kelimesi iyilik, ihsan, vergi, ömür. anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (ölçü birimleri) Genelde tarım alanları için kullanılan yüz metre kare değerinde yüzey ölçü birimi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan ar kelimesi Fransızca are (fr) anlamındadır. Arnavutça sözcük, Ad halinde altın anlamına gelir. Arnavutça dilinden alınan ar kelimesi (2) ((t|eskimiş}} Arnavutçada iş,tarla,ben,yapan,eden anlamındadır anlamındadır. Eylem sözcük, Eylem halinde yorulmak anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (termodinamik) hava anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde öç, intikâm anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan ar kelimesi Ar. anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 17 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.