Dayanış - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dayanış Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ftw/fty kökünden gelen futuwwat فتوّة z "1. gençlik, 2. İslam ülkelerinde 12. yy'dan itibaren yayılan gençlik ve dayanışma teşkilatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatā فتا z "genç, delikanlı" fiilinin masdarıdır.
Fransızca coopératif "birlikte çalışan işçilerin kurduğu dayanışma şirketi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca coopérer "birlikte çalışmak, işbirliği yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince operari "işlemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için opus maddesine bakınız.
Fransızca solidarité "dayanışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca solidaire "hukukta müteselsil, ortak güvence altında olan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince in solidum "kefilli, müteselsil (borç)" deyiminden türetilmiştir. Geç Latince deyim Latince solidus "tam, bütün, eksiksiz, sağlam" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sol-ido- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sol- "bütün, tam" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için holo+ maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 3 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.