Cs - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Cs Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁcz kökünden gelen ˁāciz عاجز z "acz gösteren, güçsüz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacaza عجز z "güçsüz idi, yaşlı ve düşkün idi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için acz maddesine bakınız.
Arapça ˁcz kökünden gelen ˁacz عجز z "güçsüzlük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacaza عجز z "güçsüz idi, yaşlı ve düşkün idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥsn kökünden gelen aḥsan أحسن z "daha güzel, en güzel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasan حسن z "güzel" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için hüsn maddesine bakınız.
Arapça css kökünden gelen cāsūs جاسوس z "izci, ordunun önünden giderek bilgi toplayan kimse, istihbarat elemanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cass veya macassat جسّ/مجسّة z "yoklama, el yordamıyla arama" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça csm kökünden gelen casāmat جسامة z "büyüklük, hacimlilik, cüsse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casuma جسُم z "büyük idi, yer kapladı" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça cism جسم z sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça csr kökünden gelen casārat جسارة z "cesur olma, ataklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casara جسر z "bir dere veya vadiyi geçti, atıldı, girişti, risk aldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça csd kökünden gelen casad جسد z "kadavra, ölü gövde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gūşdā גושדא z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gōşt "insan ve hayvan eti" sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde gav gen. gauş- "sığır" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça csm kökünden gelen casīm جسيم z "cüsseli, büyük, şişman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casuma جسُم z "büyük idi, yer kapladı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça csr kökünden gelen casūr جسور z "girişken, gözüpek, atak" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cesaret maddesine bakınız.
Arapça csm kökünden gelen cism جسم z "insan bedeni, fiziksel varlık" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice gşm kökünden gelen gişmā גשמא z "insan bedeni, gövde" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça cs̠s̠ kökünden gelen cus̠s̠at جثّة z "beden, gövde, ceset" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça ˀasās أساس z "temeller, kaideler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Ass kökünden gelen ˀuss اوسّ z "temel" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için üs maddesine bakınız.
Arapça ġfl kökünden gelen ġāfil غافل z "habersiz, aymaz, bilinçsiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala "habersiz idi, aymadı" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için gaflet maddesine bakınız.
Arapça ḥasanāt حسنات z "güzellikler, iyilikler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥsn kökünden gelen ḥasanat حسنة z "güzel şey, iyi edim" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hüsn maddesine bakınız.
Arapça ḥsn kökünden gelen iḥsān إحسان z "güzellik yapma, karşılıksız hediye verme, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥusn حسن z "güzel olma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüsn maddesine bakınız.
Arapça ḥsn kökünden gelen aynı anlama gelen istiḥsān إستحسان z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasuna حسُن z "güzel idi" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüsn maddesine bakınız.
Arapça ḳudsī قدسى z "kutsal, aziz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳds kökünden gelen ḳuds "kutsallık" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için kudüs maddesine bakınız.
Arapça ˁṣm kökünden gelen maˁṣūm معصوم z "1. aşireti tarafından korunan, dokunulmazlık sahibi, 2. suçlanamaz, suçsuz, günahsız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣama عصم z "korudu, savundu" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ismet maddesine bakınız.
Arapça ˁcz kökünden gelen muˁcizat معجزة z "1. aciz bırakan şey, 2. Kuran'a göre peygamberlere mahsus olan doğaüstü eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iˁcāz إعجاز z "aciz kılma, güçsüz bırakma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için acz maddesine bakınız.
Arapça ḳds kökünden gelen muḳaddas مقدّس z "kutsanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḳdīs تقديس z "takdis etme, kutsama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kudüs maddesine bakınız.
Arapça nsχ kökünden gelen nusχat نسخة z "el yazması" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nüsha maddesine bakınız.
Arapça csm kökünden gelen mucassam مجسّم z "cisimleşmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tacsīm تجسيم z "ete kemiğe kavuşturdu, büyüttü, hacimli hale getirdi" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Farsça muslimān مسلمان z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça muslim مسلم z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için müslim maddesine bakınız.
Arapça css kökünden gelen mutacassis متجسّس z "tecessüs eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tacassus تجسّس z "merak etme, eliyle yoklama" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için casus maddesine bakınız.
Arapça şbs̠ kökünden gelen mutaşabbis̠ متشبّث z "teşebbüs eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabas̠a شب‎ث z "bir işe girişti" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için teşebbüs maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.