Cekilme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Cekilme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça czr kökünden gelen cazr جزر z "suyun çekilmesi, cezir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazara جزر z "su çekildi, sığlaştı" fiilinin masdarıdır.
Arapça χlw kökünden gelen χalāˀ خلاء z "1. boş olma, 2. boşluk, boş yer, tenhalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalwat خلوة z "tenhaya çekilme, yalnız olma, halvet" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça zwy kökünden gelen inziwāˀ إنزواء z "bir köşeye çekilme, yalnızlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāwiyat زاوية z "köşe" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zaviye maddesine bakınız.
Arapça zwy kökünden gelen munzawī منزوي z "köşeye çekilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inziwāˀ إنزواء z "köşeye çekilme" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için zaviye maddesine bakınız.
Arapça rcˁ kökünden gelen ricˁat رجعة z "geri dönme, geri çekilme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için rücu maddesine bakınız.
Arapça ḳˁd kökünden gelen taḳāˁud تقاعد z "1. oturma, 2. eylemli olmama, inzivaya çekilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قعد z "oturdu" fiilinin tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kaide maddesine bakınız.
Arapça ˁzl kökünden gelen ˁuzlat عزلة z "köşesine çekilme, yalnızlık, izolasyon" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için azil maddesine bakınız.
Orta Yunanca monastēri(on) μοναστήρι z "münzevihane, ibadet amaçlı bir Hıristiyan kurumu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca monázō μονάζω z "inzivaya çekilmek, yalnız yaşamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca mónos μόνος z "tek, yalnız" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mono+ maddesine bakınız.
Fransızca tendance "eğilim, yönelim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince tendentia "(bir yöne doğru) çekilme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tendere, tens- "germek, çekmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tansiyon maddesine bakınız.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde (C.: Abâb) Kuru ot. Taze ot. * Mer\'a, otlak, çayır. * Kavga etmek veya bir yerden gitmek için hazırlanmak. anlamına gelir. İngilizce sözcük, Ad halinde cezir; suların geri çekilmesi anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan ebb kelimesi flow anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.