Caw - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Caw Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca benzène "çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ve Venedikçe labenzoe veya benzoe "styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça lubān cāwī لبان جاوى z "Cava zamkı, styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça lubān لبان z "zamk, kokulu reçine" ve Arapça cāwāˀ جاواء z "Hint Okyanusunda bir ada, Cava" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için labne maddesine bakınız.
Arapça cawāhir جواهر z "cevherler, kıymetli taşlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cwhr kökünden gelen cawhar جوهر z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için cevher maddesine bakınız.
Arapça cwb kökünden gelen cawāb جواب z "yanıt" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça cwz kökünden gelen cawāz جواز z "1. geçme, 2. geçit, geçiş belgesi, izin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāza جاز z "geçti" fiilinin masdarıdır.
Arapça cwl kökünden gelen cawalān veya cawlān جولان z "dönme, dolaşma, dolanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāla جال z "döndü, dolandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça cwhr kökünden gelen cawhar جوهر z "cevher, öz, kıymetli taş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen gavhar veya gōhar sözcüğünden alıntıdır.
Arapça cawz جوز z "malum sert kabuklu meyve ve bunun ağacı, juglans regia" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gawzā גוזא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen gawz veya gōz sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için koz maddesine bakınız.
Arapça cwşn kökünden gelen cawşan جوشن z "1. göğüs, 2. göğsü örten zırh" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça cavş جوش z "zincir baklası, halka" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça cwl kökünden gelen cawwāl جوّال z "cevelan eden, çok dolanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāla جال z "döndü, dolaştı" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için cevelan maddesine bakınız.
Arapça ciwāˀ جواء z "havalar, iklim koşulları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cww kökünden gelen caww جوّ z "hava" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça cwr kökünden gelen ciwār veya cuwār جوار/جُوار z "mücavir olma, komşuluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawr جور z "komşu olma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça cwb kökünden gelen icābat إجابة z "cevap verme, özellikle olumlu cevap verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawāb جواب z "cevap verme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cevap maddesine bakınız.
Arapça cwz kökünden gelen icāzat إجازة z "geçit verme, geçmesi için yol verme, izin verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawāz جواز z "geçme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cevaz maddesine bakınız.
Arapça cwb kökünden gelen cawāb جواب z "cevap" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cevap maddesine bakınız.
Arapça cwl kökünden gelen macāl مجال z "dolaşım alanı, at idman etme alanı, arena, sirk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawl veya cawalān جول/جولان z "dönme, dolaşma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için cevelan maddesine bakınız.
Arapça cwz kökünden gelen macāz مجاز z "1. geçit, yol, köprü, 2. edebiyatta bir kelimenin asıl anlamından başka anlamda kullanımı, metafor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawāz جواز z "geçti" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için cevaz maddesine bakınız.
Arapça cwr kökünden gelen mucāwir مجاور z "komşu, civarda olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mucāwarat مجاورة z "komşu olma, civarında olma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için civar maddesine bakınız.
Arapça cwhr kökünden gelen mucawhar مجوهر z "kıymetli taşla süslenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawhar جوهر z "kıymetli taş" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cevher maddesine bakınız.
Arapça cwz kökünden gelen mutacāwiz متجاوز z "tecavüz eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tacāwuz تجاوز z "haddini veya ölçüsünü aşma, tecavüz etme" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için cevaz maddesine bakınız.
Arapça cwz kökünden gelen tacāwuz تجاوز z "geçme, aşma, haddini veya ölçüsünü aşma, azma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāza جاز z "geçti, aştı" fiilinin tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cevaz maddesine bakınız.
Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çaw- "bağırmak, çağırmak, gürültü etmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çavuş maddesine bakınız.
Farsça çavdār veya cawdār جودر z "arpa ve buğday tarlasında yabani yetişen bir tahıl, çavdar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça caw جو z "arpa, genelde tahıl, hububat" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yava- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen yava यव z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yewos biçiminden evrilmiştir.
Farsça cawmard veya cōmard جومرد z "eli açık, cimri olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cavānmard جوان مرد z "genç adam, delikanlı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için civan, mert maddelerine bakınız.
Türkçe çağıla- veya çawla- "bağırmak, ses etmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkçe çağı veya çaw "ses, nida, avaz" sözcüğünden +lA- sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: Kaş, TS xiv-xix) Daha fazla bilgi için çağır- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 24 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.