Boyama - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Boyama Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça nḳş kökünden gelen munāḳaşat مناقشة z "'karşılıklı boyama', tartışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳş نقش z "boyama" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nakış maddesine bakınız.
Arapça nḳş kökünden gelen naḳḳāş نقّاش z "nakışçı, ressam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳş نقش z "boyama, bezeme" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için nakış maddesine bakınız.
İngilizce pictogram "resim-yazı, bir kavram veya kelimeyi simgeleyen şematik şekil" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince pictus "resim" (NOT: Bu sözcük Latince pingere, pict- "boyamak, resim yapmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca grámma γράμμα z "harf, yazı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pigment, gram maddelerine bakınız.
Farsça fusūn veya afsūn فسون/أفسون z "büyü, göz boyama" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için efsun maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen rang رنگ z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe rāga राग z "renk, özellikle kırmızı renk" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reg-3 "boyamak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca fard "gözkapağı boyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca farder "makiyaj yapmak, yüzünü boyamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *farwidon "boyamak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca laque "Hindistan'dan gelen parlak bir tür bitkisel boya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce aynı anlama gelen laca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen lakh sözcüğünden alıntıdır. Hintçe sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen lākşā veya rākşā लाक्षा z sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe rac-, rāg- "boyamak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca maquillage "boya ve güzellik malzemeleriyle görüntüsünü değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maquiller "boyamak, süsleyerek değişik hale sokmak" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca maken "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *makōn biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için maç maddesine bakınız.
Fransızca pittoresque "ressamca, resmedilmeye değer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen pittoresco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca pittore "ressam" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen pictor sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince pingere, pict- "resim yapmak, boyamak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pigment maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen prestige sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince praestigium "göz boyama, boş görüntü, kandırmaca" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praestringere "göz bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince stringere, strict- "sıkmak, sıkıca bağlamak" fiilinden pre+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca tanin "deri tabaklamada kullanılan koyu renkli bitkisel madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tan "deri tabaklama ve boyamada kullanılan meşe palamudu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Kelt dillerinde tann "meşe" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca teinture "boya, özellikle şeffaf renklendirici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tinctura sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tingere, tinct- "boyamak, renklendirmek" fiilinden +tura sonekiyle türetilmiştir.
İngilizce bandanna "lekeler bırakılarak boyanmış mendil" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Modern Hintçe bandhanu "kumaşı düğümleyerek boyama usulü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bandh- "bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhendh- "bağlamak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bant maddesine bakınız.
İngilizce pigment "renklendirici madde, boya" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen pigmentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pingere, pict- "boyamak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peig-1 "çizmek, resimlemek" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.