Boslu - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Boslu Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁṭl kökünden gelen ˁaṭālat عطالة z "1. hareketsiz ve başıboş olma, 2. boşluk, işsizlik, hareketsizlik, tatil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ˁaṭal عطل z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça frġ kökünden gelen farāġ فراغ z "1. boşaltma, boş olma, serbest olma, 2. boşluk, vakum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraġa فرغ z "boşalttı, tüketti, feragat etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça fḍw kökünden gelen faḍāˀ فضاء z "boşluk, uzay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḍā فضا z "boş idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça χlw kökünden gelen χalāˀ خلاء z "1. boş olma, 2. boşluk, boş yer, tenhalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalwat خلوة z "tenhaya çekilme, yalnız olma, halvet" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça şġl kökünden gelen maşġalat مشغلة z "uğraşı, iş güç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şuġl شغل z "meşgul olma, uğraşma, bir boşluğu veya alanı veya makamı işgal etme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça ṣfr2 kökünden gelen ṣifr صفر z "hiç, boşluk, sıfır sayısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣafira صفر z "boş idi, boşaldı" fiilinin masdarıdır.
İngilizce coeliac disease "genetik kökenli bir ince bağırsak hastalığı" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim Eski Yunanca koiliakós κοιλιακός z "karın boşluğu (hastalığı)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca koîlos κοίλος z "çukur, kovuk" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için selentere maddesine bakınız.
Fransızca chaos "mutlak düzensizlik hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χáos, χaot- χάος, χαοτ- z "büyük boşluk, uçurum, yeryüzü yaratılmadan önce varolan boşluk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghau- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghēu- "boşluk" kökünden türetilmiştir.
Fransızca espace "alan, uzay" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince spatium "açık alan, boşluk, aralık" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca cave "mağara, şarap mahzeni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cavus "çukur, oyuk, boşluk, mağara" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kaw- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *keuə- "içi boşalmak veya boşaltmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca coulisse "asansör boşluğu, tiyatroda dekorun hızla indirilmesini sağlayan şaft, tiyatroda perde arkası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca coulis "akışkan, akıntı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca couler "akmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince colare "(bir delikten) akmak, elekten geçmek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince colum "elek" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca trompe d'Eustache veya İngilizce Eustachian tube "orta kulağı burun boşluğuna bağlayan kanal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Bartolomeo Eustachi "İtalyan anatomist (1500-1574)" özel adından alıntıdır.
Latince vacuum "boş şey, boşluk" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vacuus "boş" sözcüğünün nötr halidir. Bu sözcük Latince vacare "boşaltmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wak- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *euə- "bırakmak, terketmek, boşaltmak" kökünden türetilmiştir.
Latince abdomen, abdomin- "karın boşluğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.