Boğul - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Boğul Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ġrḳ kökünden gelen ġarḳ غرق z "1. suya dalma, boğulma, 2. kendinden habersiz hale gelecek derecede dalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḳa غرق z "daldı, suya battı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ġrḳ kökünden gelen mustaġraḳ مستغرق z "gark edilmiş, batırılmış, bir şeye boğulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḳa "suya battı" fiilinin istifˁāl vezni (X) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için gark maddesine bakınız.
Arapça ṭūfān طوفان z "mitolojide sözü edilen büyük su baskını, Nuh tufanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṭūphān טופן z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ṭwp טופ z "taşma, su basma, sel olma, suda boğulma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tavaf maddesine bakınız.
Fransızca casuistique "1. tekil vakaları inceleyerek genelleme yöntemi, 2. ayrıntılara boğulma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince casuistica "'vakacılık', (Katolik teolojisinde) zor vakalar karşısında vicdanen doğru olan davranışı belirleme yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince casus "vaka, hadise" sözcüğünden +ist sonekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince casus "1. düşüş, 2. şans, tesadüf" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 4 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.