Bite - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bite Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce presbyterian "'rahipçi', İngiliz kilisesinde piskopos hiyerarşisini reddeden mezhep" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca presbýter πρεσβύτερ z "daha yaşlı kişi, dede, erken Hıristiyanlıkta ihtiyar heyeti mensubu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca présbys πρέσβυς z "yaşlı, önder" sözcüğünün tafdilidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pres-gʷu- "önde-giden" biçiminden evrilmiştir.
Türkçe bitev "bütün, tamam" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Türkçe bit- fiilinden +Av sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bit- maddesine bakınız.
Farsça χudāyī nābit خداى نابت z "kendiliğinden biten (bitki)" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça χudāyī خداى z "tanrısal, tanrıdan" ve Arapça nbt kökünden gelen nābit نابت z "biten" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hüda, nebat maddelerine bakınız.
Arapça cry kökünden gelen mā carā ما جرا z "cereyan eden şey, olup biten, vaka, olay" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça carā "aktı, cereyan etti" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cereyan maddesine bakınız.
İngilizce bitter "acı (tad)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce biter "ısıran, keskin, acı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bītan "ısırmak" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheid- "ısırmak, yontmak" biçiminden evrilmiştir.
Yeni Yunanca fitón φυτόν z "bitki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phytón φυτόν z "biten şey, bitki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "doğmak, bitmek, büyümek, maddi varlığa kavuşmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheuə- "olmak, oluşmak, yetişmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fiziyo+ maddesine bakınız.
Fransızca phlébite "damar enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phleps, phleb- φλεψ, φλεβ- z "damar" sözcüğünden türetilmiştir.
Latince ve İngilizce crasis "katıştırma, şiirde ünlü ile biten bir sözcüğün son hecesini yutarak sonraki sözcüğe bağlama" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen krâsis κρᾶσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kerannými κεραννύμι z "karıştırmak, katıştırmak" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca arbitrage "hakemlik, arabuluculuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca arbitrer "arabuluculuk etmek" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince arbiter "hakem, hakim, arabulucu, tanık" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca débit "1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca débiter "tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) yazılı örneği bulunmayan *biti "kütük, kalın ağaç gövdesi" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.
Türkçe bitev "bütün, tamam" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Türkçe bit- fiilinden +Av sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bit- maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan haberdar kelimesi Olup bitenden haberdardır. anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.