Birin - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Birin Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Amn kökünden gelen āmannā آمنّا z "inandık, güvendik (birinci çoğul şahıs)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça āmana آمن z "inandı, güvendi" fiilinin ifˁāl vezni (IV)idir. Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁarūḍ عروض z "1. kesen, 2. şiirde her beytin birinci mısraının son hecesi, şiir vezni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عرض z "yoluna çıktı, önünü kesti" fiilinin ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça ˁiwaḍ عوض z "birinin yerine geçen, yedek" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için ivaz maddesine bakınız.
Arapça bġy kökünden gelen bāġī باغى z "(birinin malına veya hakkına) göz diken, zalim, fahiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baġy بغى z "hakkı olmayana göz dikme, zorla alma, zulmetme" sözcüğünün failidir.
Arapça Awl kökünden gelen ˀawwal أوّل z "birinci, ilk, en önce gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āla آل z "geri gitti, döndü" fiilinin tafdilidir. Daha fazla bilgi için alet maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen firāḳ فراق z "ayrılık, birbirinden ayrı kalma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça ġyb kökünden gelen ġībat غيبة z "birinin gıyabında aleyhinde konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġiyāb غياب z "kayıp olma, burada olmama" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için kayıp maddesine bakınız.
Arapça χbr kökünden gelen χabar خبر z "bilgi, birinci elden bilinen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabara خبر z "denedi, sınadı, tanıdı, bizzat yaşayarak öğrendi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥcz kökünden gelen ḥacz حجز z "engel, bariyer, ayıraç, birinin bir hakkı kullanmasına engel olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacaza حجز z "engelledi, ayırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça χlˁ kökünden gelen χalˁ خلع z "1. giysisini çıkarma, soyma, 2. birini makamdan alma, hükümdarı tahttan indirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaˁa خلع z "giysisini çıkardı, soydu" fiilinin masdarıdır.
Arapça χlf kökünden gelen χalaf خلف z "birinin ardından gelen veya yerine geçen, ardıl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "1. (birinin) yerine geçti, ardından geldi, 2. birinin ardından konuştu, topluluktan ayrı düştü" fiilinin sıfatıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice χālaf חָלַף z "1. geçme, 2. yerine geçme, mübadele etme" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça χlf kökünden gelen χalīfat خليفة z "birinin yerine geçen, halef" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa "yerine geçti, ardından geldi" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.
Arapça χlf kökünden gelen χilāf خلاف z "1. karşı olma, karşı gelme, 2. zıtlık, karşıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa "birinin ardından konuştu, muhalefet etti" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.
Arapça χṭb kökünden gelen χiṭāb خطاب z "nutuk, birine yönelik olarak yapılan formel konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭaba خطب z "nutuk söyledi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χṭb חטב z "1. renklendirme, alacalı yapma, 2. övme, medhetme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça χṣṣ kökünden gelen χuṣūṣ خصوص z "1. bir şeyin veya birinin payına düşme, ayrı veya ayrıcalıklı olma, özel ve özgü olma, 2. ayrıcalık, ayırıcı özellik, özel şey, özel durum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa "ayırdı, ayırdetti, pay etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça fry kökünden gelen iftirāˀ إفتراء z "birine yalan isnatta bulunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça firyat فرية z "uydurma, yalan söyleme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça lms kökünden gelen iltimās إلتماس z "birinin elini veya eteğini tutarak rica etme, başvuru, dilekçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lams لمس z "dokunma, elleme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça Amm kökünden gelen imāmat إمامة z "1. öncelik, önderlik, imamlık, 2. tesbihin birinci parçası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amma أمّ z "önce gitti, önderlik etti" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için imam maddesine bakınız.
Arapça ˁny kökünden gelen ˁināyat عناية z "birini düşünme, ilgi ve ihtimam gösterme, hastaya bakma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁany عنى z "kasdetme, anlam ifade etme" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça fsχ kökünden gelen infisāχ إنفساخ z "kendini sakatlama, fesh olunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فسخ z "birini veya bir şeyi sakatladı" fiilinin infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fesih maddesine bakınız.
Arapça nḥl kökünden gelen intiḥāl إنتحال z "kendine maletme, benimseme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥl نحل z "(birine) maletme, bir eseri yanlış şaire atfetme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça s̠ḳl kökünden gelen istis̠ḳāl إستثقال z "1. ağır bulma, ağırsama, 2. birinden rahatsız olma, tahammül edememe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠aḳula "ağır idi" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sıklet maddesine bakınız.
Arapça ˁwḍ kökünden gelen ˁiwaḍ عوض z "1. bedel verme, yerine bir şey koyma, 2. bir şeyin veya birinin yerine geçen, bedel, tazminat" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḏˁn kökünden gelen iḏˁān إذعان z "boyun eğme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏaˁana ذعن z "boyun eğdi, birinin üstünlüğünü kabul etti" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳāˀim قائم z "duran, varolan, birinin yerinde duran" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.