Bard - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bard Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca gabardine "bir tür yünlü kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca gauvardine veya gallevardine "eskiden hac yolcularının giydiği bir tür bol pelerin" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca wallevart "hac yolculuğu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca wallan "gezmek, dolanmak" ve Eski Yüksek Almanca vart "gidiş, yolculuk" sözcüklerinin bileşiğidir.
Eski Türkçe bart "su içilen kap" sözcüğünden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcükten evrilmiştir.
Fransızca bombardement "bombalama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bombarder "bombalamak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca bombarda "bir tür top" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bomba maddesine bakınız.
Arapça ˁcr kökünden gelen aˁcar أعجر z "kaba, şişman, iri, güçlü" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ˁacara عجر z "kabardı, şişti" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ˁcr kökünden gelen ˁaccūr عجّور z "bir tür hıyar veya yeşil kavun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacara عجر z "burdu, büzdü, (biçimsiz ve çirkin bir surette) kabardı veya kabarttı" fiilinden türetilmiştir.
Farsça bardavām بردوام z "sürekli olarak, devamlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça dawām دوام z sözcüğünden ber+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için devam maddesine bakınız.
Arapça χmr kökünden gelen χamīr خمير z "kabarmış, mayalanmış, mayalı hamur ekmeği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χamara خمر z "kabardı, mayalandı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için hamr maddesine bakınız.
Arapça ḳdḥ kökünden gelen ḳadaḥ قدح z "içki tası, bardak" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḏχr kökünden gelen ḏaχīrat ذخيرة z "ambarda saklanan ihtiyaç maddeleri, hazine, erzak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏaχr ذخر z "saklama, yedekleme, depolama" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Farsça kās veya kāse كاس/كاسه z "çanak, tas, büyük ve yassı bardak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kāsā כסא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen kāsu sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen kasu sözcüğünden alıntıdır.
Farsça bālā veya vālā بالا z "yüksek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bālişt "en yüksek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen bardişta- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen barzişta- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) cām جام z "bardak, kadeh, sürahi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yāme- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Rusça stakan "bardak" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük ERus aynı anlama gelen dostakán sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Çağatay Türkçesinde tostakan veya tostağan "sürahi, ibrik" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca gabardine "bir tür yünlü kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca gauvardine veya gallevardine "eskiden hac yolcularının giydiği bir tür bol pelerin" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca wallevart "hac yolculuğu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca wallan "gezmek, dolanmak" ve Eski Yüksek Almanca vart "gidiş, yolculuk" sözcüklerinin bileşiğidir.
İngilizce broker "satıcı, aracı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen brochier sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince broccator "fıçıcı, a.a." sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince broccare "fıçıdan bardakla şarap veya içki satmak" fiilinden türetilmiştir.
Farsça χāna bardūş خانه بر دوش z "'evi omuzunda', evsiz barksız kimse" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça dūş veya dōş دوش/دوش z "omuz" sözcüğünden ber+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca barman "barda içki servisi yapan görevli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce bar "içki tezgâhı" ve İngilizce man "adam" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bar1, +men2 maddelerine bakınız.
Fransızca bombardement "bombalama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bombarder "bombalamak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca bombarda "bir tür top" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bomba maddesine bakınız.
İngilizce barmaid "barda çalışan kız" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bar ve İngilizce maid "genç kız" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *magadi- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *maghu- biçiminden evrilmiştir. )
Aida "Paşabahçe firmasının çay bardağı modeli" ticari markasından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 20 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.