BELİRTME - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

BELİRTME Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Amr kökünden gelen ˀamr أمر z "1. buyruk, 2. iş, maslahat, olgu, şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamara أمر z "belirledi, buyurdu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #Amr אמר z "belirtmek" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça amāru "görmek, farkına varmak" fiili ile eş kökenlidir. )
Fransızca paradigme "örnek, model" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen parádeigma παράδειγμα z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paradeíknymi παραδείκνυμι z "iki şeyi yanyana koyup kıyaslamak, örnek olarak göstermek, teşhir etmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca deiknými, deig- δεικνύμι, δειγ- z "göstermek" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deik- "(parmağıyla) işaret etmek, göstermek, belirtmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
Fransızca paragraphe "konu girişini belirtmek için eskiden yazı kenarına konan ¶ işareti [esk.], yazıda birkaç cümleden oluşan birim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parágraphē παράγραφη z "yan-yazı, kenar-yazı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gráphō γράφω z "yazmak" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +graf maddesine bakınız.
Fransızca syndicat "ortak bir çıkarı korumak için kişi veya şirketlerin kurduğu birlik, meslek örgütü, kredi konsosriyumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince syndicus "kayyım, alacaklıların haklarını temsil etmek için mahkeme tarafından tayin edilen kimse" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sýndikos σύνδικος z "avukat, hukuki vekil, özellikle bir topluluğun haklarını savunan temsilci" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dikē δικη z "hukuk, yargı" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dikā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deik- "işaret etmek, belirtmek, adını koymak, resmen ilan etmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
Fransızca dessin "çizim, tasarım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dessiner "taslağını çizmek, işaretlemek, betimlemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen designare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince signare "işaretlemek, damgalamak, belirtmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sinyal maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce digital "tamsayılara ilişkin, sayısal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce digit "1 ile 10 arası sayıların her biri, rakam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince digitus "parmak, özellikle işaret parmağı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dik- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deik- "işaret etmek, belirtmek, göstermek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca dicter "1. kelimeleri tane tane söyleyerek yazdırmak, 2. buyurmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince dictare "bildirmek, buyurmak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince dicere, dict- "söylemek" fiilinin tekrarlanan eylem (frequentative) halidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deik- "parmağıyla işaret etmek, belirtmek, belirlemek, adını koymak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
Fransızca indication "belirti, belirtme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince indicare "belirtmek, işaret etmek, ifşa etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince index, indic- "işaret parmağı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
İtalyanca quarta "1. çeyrek, 2. pusula kadranının 1/16 dilimini belirtmek için kullanılan söz" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince quartus "çeyrek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince quatuor, quatr- "dört" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kare maddesine bakınız.
İtalyanca mostra "gösterme, gösteri, nümune" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mostrare "göstermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince monstrare "belirtmek, göstermek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince monere, monit- "uyarmak, akıl vermek, yol göstermek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için monitör maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Çekimli ad halinde sik sözcüğünün belirtme hâli — 3. tekil şahıs sahiplik şekli anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan siki kelimesi Heceleme: si·ki anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde sirke anlamına gelir.
İngilizce sözcük, Eylem halinde (BK, ABD) IPA: /fʌk/ anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan fuck kelimesi (Bazı Kuzey İngiltere aksanları) IPA: /fʊk/ anlamındadır. İngilizce sözcük, Ad halinde beraber olma, yatma anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan fuck kelimesi Every now and then you need a good fuck. anlamındadır. İngilizce sözcük, Ünlem halinde (kaba konuşma) tek başına veya diğer sözcüklerle beraber, isim veya fiil şeklinde, rahatsızlık, kızgınlık, küçümseme vb. belirtmek amacıyla kullanılır. anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan fuck kelimesi -The police is here. -Aw fuck! anlamındadır.
Ad sözcük, Ad halinde (aylar) mayıs anlamına gelir. Çağatayca sözcük, Ad halinde (organik bileşikler, yiyecekler, yağlar) yağ anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (aylar) mayıs anlamına gelir. Ad dilinden alınan may kelimesi Rusça anlamındadır. İngilizce sözcük, Yardımcı eylem halinde olasılık bildirir. -bilir. anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan may kelimesi ilk söylenilenin ikinciden daha önemli, iyi vs. olduğunu belirtmek için kullanılır. anlamındadır. İngilizce sözcük, Ad halinde alıç anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan may kelimesi alıç çalısının çiçekleri anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (aylar) mayıs anlamına gelir. Ad dilinden alınan may kelimesi (organik bileşikler, yiyecekler, yağlar) yağ anlamındadır. Kırım Tatarca sözcük, Ad halinde (organik bileşikler, yiyecekler, yağlar) yağ anlamına gelir. Kırım Tatarca dilinden alınan may kelimesi sarı may anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (primatlar, aile) anne anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Çekimli ad halinde dahil sözcüğünün belirtme hâli — 3. tekil şahıs sahiplik şekli anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan dahili kelimesi Heceleme: da·hi·li anlamındadır.
Türkçe sözcük, Çekimli ad halinde sahip sözcüğünün belirtme hâli — 3. tekil şahıs sahiplik şekli anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan sahibi kelimesi Heceleme: sa·hi·bi anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde IPA: /t͡ʃeciˈd͡ʒi/ anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çekici kelimesi Heceleme: çe·ki·ci anlamındadır. Türkçe dilinden alınan çekici kelimesi Necdet için bu, öbüründen daha çekici değildi. - Y. K. Karaosmanoğlu anlamındadır. Türkçe sözcük, Çekimli ad halinde çekiç sözcüğünün belirtme hâli — 3. tekil şahıs sahiplik şekli anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çekici kelimesi IPA: /t͡ʃeciˈd͡ʒi/ anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.