Ayli - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ayli Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χayl خيل z "at sürüsü, süvari takımı, aşiret, güruh, ordu" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice χeylā חילא z "ordu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ellatu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça dḳḳ kökünden gelen diḳḳat دقّة z "incelik, ince olma, rafine olma, detaylı olma, kılı kırk yarma, ince eleyip sık dokuma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daḳḳa دقّ z "ufaladı, inceltti" fiilinin masdarıdır.
Arapça knw/kny kökünden gelen kināyat كناية z "dolaylı anlatım, bir şeyi adını vermeden anma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kanā كنا z "dolaylı anlattı" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça kunyat كنية z "lakap" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için künye maddesine bakınız.
Arapça laylī ليلى z "gececi, yatılı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lyl kökünden gelen layl ليل z "gece" sözcüğünün nisbet halidir.
Arapça swġ kökünden gelen masāġ مساغ z "kolaylık, açık kapı, izin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāġa ساغ z "(lokma) yutması kolay idi, kabul edilebilir idi, izinli idi " fiilinin masdarıdır.
Arapça sˁd kökünden gelen musāˁid مساعد z "müsaade eden, kolaylaştıran, kolaylık gösteren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça musāˁadat مساعدة z "yardım etme, kolaylaştırma, teşvik etme, uğurlama" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için saadet maddesine bakınız.
Arapça shl kökünden gelen suhūlat سهولة z "1. akıcı ve yumuşak olma, 2. akıcılık, kolaylık, yumuşaklık, nezaket" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahila سهل z "akıcı ve yumuşak idi, kolay idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen taˁrīḍ تعريض z "açığa çıkarma, birinin kötü bir yanını ortaya koyma, dolaylı olarak kötüleme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça lmḥ kökünden gelen talmīḥ تلميح z "ima etme, dolaylı olarak bildirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lamḥ "göz ucuyla bakma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça ṭufaylī طفيلى z "parazit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭufayl طفيل z "yavrucuk, yumrucuk, ur" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça ṭfl kökünden gelen ṭifl طفل z "yavru" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için tıfıl maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce hormone "canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1902 William Bayliss ve Ernest Starling, İng. tabipler.) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰormáō ὁρμάω z "azdırmak, galeyana getirmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca ironie "kinaye, alaylı anlatım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca eirōneía ειρωνεία z "bilmezden gelme, ikiyüzlülük etme, asıl maksadını gizleme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eírō είρω z "söyletmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werə-3 "söylemek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca semestre "altı aylık süre, okulda yarıyıl" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince semestris "altı aylık süre" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sex, se- "altı" ve Latince mens "ay" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için heksa+, menstrual maddelerine bakınız.
İngilizce tramway "raylı şehiriçi ulaşım aracı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce tram "ray, yola döşenen kalas" ve İngilizce way "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wegaz biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wegh- "yol almak, götürmek" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için vagon maddesine bakınız.
İngilizce facility "1. kolaylık, 2. müşteriye veya kamuya kolaylık sağlamak için yapılan düzenleme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince facilitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince facilis "yapılabilir olan, kolay" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
İngilizce clips "mandal, yaylı raptiye, toka" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to clip2 "çengelle tutmak, iliklemek" fiilinin çoğuludur.
Macarca talyiga "yaylı at arabası" sözcüğünden alıntıdır.
Türkçe dilinden alınan yazar kelimesi Her tarih eseri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yazarın hayat tecrübesine bağlıdır. - C. Meriç anlamındadır. Türkçe sözcük, Ön ad halinde yazma özelliği olan anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan oturum kelimesi Onun adaylığı konuşulurken kıdemli doçent olarak ben de oturuma katılmıştım. - H. Taner anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 19 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.