Ayka - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ayka Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṣḳl kökünden gelen ṣayḳal صيقل z "cila, özellikle kılıcı bileme ve parlatma işlemi" sözcüğünden alıntıdır.
Rusça balalayka "Rusyaya özgü telli çalgı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça hykl kökünden gelen haykal هيكل z "muazzam yapı, abide, anıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice hēkāl הכל z "saray, tapınak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça ēkallu "saray" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce e-gal "büyük ev" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça haykal هيكل z "anıt" ve Farsça tarāş تراش z "yontan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için heykel, traş maddelerine bakınız.
Arapça lby kökünden gelen labbayka لبّيك z "'sana geldim, çağrına uydum,' hac sırasında Arafat'ta söylenen bir söz" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça labbā لبّا z "icabet etti, davete uydu" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ṣḳl kökünden gelen ṣayḳal صيقل z "cila, özellikle kılıcı bileme ve parlatma işlemi" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça paykar پيكر z "resim, suret, imaj" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen padkar sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça pati-kara "'karşısını-yapma', a.a." sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pey+, +kâr maddelerine bakınız.
Rusça balalayka "Rusyaya özgü telli çalgı" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.